Dětské mše

Každou první neděli v měsíci se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konají dětské mše. Slouží je otec Pavel Adamec, kázání vede Petr Trefil a bohoslužbu hraním a zpěvem doprovází kapela Výbuch.

Plakát - dětské mše