Tříkrálová sbírka 2022

I v letošním roce proběhne v ČR od 1. do 16. ledna tradiční Tříkrálová sbírka, kterou v našem městě pořádá Oblastní charita Havlíčkův Brod. Pokud epidemiologická situace dovolí, budou koledníci koledovat osobně dne 8.1.2022. Proto prosíme všechny ochotné dobrovolníky – děti i dospělé, aby nás kontaktovali buď emailem tks@charitahb.cz, nebo telefonicky na čísle: 731 604 743. Koledníků není nikdy dost a zatím…

Synodální proces v naší farnosti

Na pastorační radě jsme se dohodli, že k probíhající celocírkevní synodě na výzvu papeže Františka a našich biskupů se aktivně připojíme tím, že se pokusíme vytvořit diskusní skupinky z řad členů všech farních společenství, jako jsou Modlitby matek a Modlitby otců, mládežnické spolčo, a dále jsme oslovili manželské páry a další. Pokusíme se, pokud nám to epidemická…

Andělský kříž ve Vlkovsku

V sobotu 16. října pan děkan Oldřich Kučera požehnal nový kříž. Díky Bohu a díky všem, kdo za ním stojí. Kéž Pán žehná všem, kdo u něho budou hledat Boží pomoc. Poselství člověka, který za tím vším v pozadí stojí nejvíce si můžete přečíst v těchto řádcích: Začalo to minulý rok a paradoxně vlivem nouzového stavu kvůli kovidu….

Žehnání nového kříže ve Vlkovsku

Kříž ze složených andělských křídel vznikl z podnětu a zafinancováním nákladů na zhotovení od jednoho z farníků, který si nepřál zveřejnit své jméno. Vznikl s modlitbou prosby a poděkování na úmysl tohoto dárce v místech, kudy mnoho občanů našeho města chodí, kde však doposud duchovní prostor chyběl. Na sedácích je proto vyryto slovo poselství toho člověka všem lidem, kteří…

Nová křížová cesta na Krátech u Olešné

Milí farníci, nová křížová cesta Je vsazena do krajiny kousek od Havlíčkova Brodu  a stačí přijet do Olešné a pozeptat se, kde je statek u Sedláčků, jinak je to hned za vsí směrem na Horní Krupou. Začíná se u křížku u odbočky vedoucí ke statku. Velké poděkování patří bratrům Sedláčkům a jejich přátelům, kteří ji…