Nedělní homilie a nedělní katechismus

V čase, kdy není možné, abychom se scházeli v kostele, přijměte alespoň zamyšlení nad textem nedělního evangelia o vzkříšení Lazara a další díl seriálu o Katechismu katolické církve. Přeji pěknou neděli!    

Nedělní zprávy

Tak jako minulý týden i tuto neděli nabízíme krátké farní zpravodajství. S přáním požehnané neděle Všichni vaši kněží  

Pastýřský list otce biskupa Jana Vokála

Pastýřský list královéhradeckého biskupa Jana Vokála ke konci postní doby Učme se milovat a objímat svůj kříž! Milovaní bratři a sestry v Kristu, křesťan se pozná nikoliv podle toho, že nese svůj kříž, ale podle toho, jak jej nese: miluje jej a objímá, čímž se podobá Pánu. Přijímá svůj kříž s láskou stejně jako On, když Ho…

Večerní zprávy naší farnosti

Milí farníci, protože zůstáváme v kontaktu zejména přes moderní technologie, připravili jsme pro vás sestřih zpráv, které se udály tento týden. Vysílání zpráv spustíme tuto neděli v 18:00. Vyprošujeme vám hodně sil do těchto dní a také Boží požehnání. Vaši kněží  

Malé zamyšlení Mons. Petra Piťhy

Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, že na tom nejvíc záleží… Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl tak vzácný… Přestali jsme být schopni pracovat v rodinách, a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli…

Video pro čas, kdy jsme bez kostela a liturgie…

Milí farníci, Liturgie.cz připravila několik videí o tom, jak prožívat liturgii v čase bez liturgie. Nyní vám videa nabízíme i na našich stránkách a i přes všechna omezení vám přejem požehnané dny doby postní! Vaši kněží        

Misijní koláč

Milí bratři a sestry, na čtvrtou “radostnou” neděli postní má mnoho farností ve zvyku konat tzv. “Misijní koláč”. Není to náhoda, že se Misijní koláč pořádá zrovna na tuto “Laetare” – radostnou neděli, kdy se radujeme z toho, že polovina doby postní je již za námi, a tedy že radostné výročí našeho vykoupení je již “na…

Karanténa ve farnosti – zrušená setkání i návštěvy…

Milí farníci, abychom respektovali nařízení vlády ČR i pokyny našich biskupů, jsou zrušena všechna setkávání na faře, návštěvy kněží i další duchovní služba. S ohledem na vaše i naše zdraví jsme samozřejmě k dispozici pro případ ohrožení života či pohřbů, ale jiné záležitosti včetně svátosti smíření, prosíme, odložme na později, až to bude možné. Postní katecheze v rodinách…

Slovo ke krizovému opatření – Mons. Jan Graubner

Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020 V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve Drazí bratři a sestry, situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření,…