Nucená prostituce a novodobé otroctví

Různé mezinárodní studie uvádějí, že ročně je celosvětově obchodováno 700 tisíc až 2 miliony osob, přičemž 300-500 tisíc osob je obchodováno v rámci Evropy, 30-40% z nich je nezletilých. Hrozivá čísla? Nadnesené? Mě se to netýká? Nenechte se mýlit. Třetí nejvýnosnější obchod světa…

Manželské setkání na faře

Milí rodiče, 22. února 2020 se po mši svaté od 19:00 uskuteční další díl manželského setkání. Součástí setkání bude také průzkum, jak by podlé vás měla tato setkání vypadat. Neváhejte, přijďte a především – děti nechte doma :-).  

Postní duchovní obnova

Milí farníci, rádi bychom vás pozvali na duchovní obnovu naší farnosti. Tentokráte ji povede P. Jan Uhlíř, arciděkan z Kutné Hory. Program duchovní obnovy začne v pátek 6. března po mši svaté, kdy proběhne beseda s hostem a také uvedení do tématu duchovní obnovy. V sobotu 7. března potom budou odpoledne tři přednášky a duchovní obnovu zakončíme mší svatou…

Nahrávky nedělních kázání na YouTube

Milí farníci, na návrh některých z vás jsem se odhodlal dávat nahrávky nedělních kázání na YouTube. Budete-li chtít můžete si místo nedělní pohádky, pro zajímavost, pro inspiraci, anebo třeba také jako pokání pustit nedělní kázání. Nahrávky kázání najdete na YouTube kanále Don Pietro. P. Petr Soukal  

Lektorská služba a kurz pro lektory

Nově je v naší farnosti tabulka s rozpisem nedělních čtení a přímluv, kde je možné se zapsat. Také bychom rádi nabídli kurz pro lektory, který proběhne po mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie 4. února (od 19 hodin). V průběhu tohoto pidi kurzu se dotkneme jak teorie (co znamená předčítat Boží slovo ve společenství církve, jak se má bohoslužba…

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Máte rádi „rybovku“? Přijďte prožít krásný adventní večer do kostela svatých apoštolů Petra a Pavla ve Šlapanově. Již tuto sobotu 14. prosince od 18 hodin. Dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela. Srdečně vás zveme…