Pozdrav z pouti – video

Milí farníci, na konci července jsem doprovázel pěší pouť řeholních sester. Budete-li chtít, můžete se podívat na krátké video, které zachycuje atmosféru i některé zážitky ze společného putování. Poznáte, kde jsme byli? Krásné prázdninové dny vám přeje P. Petr

Pouť u svaté Anny

Milí farníci, milí poutníci, srdečně vás zveme na pouť do kostela svaté Anny u Pohledu. Hostem hlavní poutní mše svaté bude novokněz P. Jakub Brabenec, který bude udílet novokněžské požehnání. S přáním požehnaných letních dní Vaši kněží

Prázdninové setkání manželů

V sobotu 25. července se uskuteční další setkání manželů z naší farnosti a okolí. Setkání začíná po mši svaté v 19:00 na faře v Havlíčkově Brodě. Setkání se tentokráte zúčastní i host: novokněz P. Jakub Brabenec, rodák z Hlinska, nyní působící jako farní vikář v Pardubicích. Těšíme se na vás!

Ohlédnutí za farní opékačkou – fotografie

Konec školního roku jsme s některými z vás prožili na farní zahradě. Využili jsme krásného počasí, pogratulovali přítomným Petrům a Petrám, opekli špekáčky, popovídali jsme si a někteří si dokonce zahráli vikingské šachy. Hezké chvíle z podvečerních hodin 30. června si můžete připomenout ve fotogalerii.

Pozvání na farní opékačku

Milí farníci, srdečně vás zveme na farní zahradu v úterý 30. června od 19:00 (po mši svaté). Bude příležitost vidět se, popovídat a opékat to, co si přinesete… Těšíme se na vás!

Nedělní videa

Milí farníci, nabízíme vám ke zhlédnutí opět několik nedělních videí. Požehnaný den.

Vyplnění formuláře – poskytnutí kontaktních údajů

Milí farníci, v uplynulých dnech jsme zjistili, jak by pro nás bylo užitečné, kdybychom o sobě více věděli. Ne všem jsme například mohli poslat farní velikonoční list nebo zavolat, jak se v karanténě mají a zda jsou v pořádku… Také jsme si uvědomili, jak by bylo dobré poslat vám některé důležité informace co nejrychleji mailem nebo SMS…