Rubrika Farní akce:

Pozvánka na Noc kostelů 28.5.2021

Jako každý rok, tak i letos se otevřou široké veřejnosti naše kostely, kaple a křesťanské modlitebny. Je to jedna z mála příležitostí podívat se na místa, která běžně přístupná nejsou dokonce ani pro pravidelné návštěvníky bohoslužeb, prožít něco netradičního a hlavně příležitost ke společnému setkání lidí napříč církvemi i z řad široké veřejnosti. Program naší farnosti ZDE

Křížová cesta

Milí farníci, současná situace nám neumožňuje projít tradiční farní velkou křížovou cestu společně v parku, ale můžeme si ji projít sami nebo s našimi rodinami, takže se sejdeme sice na jednom místě, ale každý v jiný čas. Pokud se budete chtít připojit k letošní netradiční křížové cestě, kterou můžete projít kdykoli do Velkého pátku, tak si prosím připravte: malý…

Požehnaných 90 let otce Josefa Pecna

Milí farníci, 4. března má náš milý otec Josef své velké jubileum, protože slaví své 90. narozeniny. Jeho život byl pestrý na všechno, co člověk v životě může prožít – radosti i starosti. Jako jeden z mála smrtelníků čerpá Boží požehnání z obou svátostí – jak ze svátosti manželství, tak ze svátosti kněžství. Za celou farnost otci Josefovi popřejeme a…

Upřesnění k registraci na bohoslužby

Milí farníci, vzhledem k tomu, že už od úterka voláte a píšete své požadavky na registrace na vánoční bohoslužby, začal jsem zapisovat na mše už nyní, i když původně bylo stanoveno, že se zapisovat bude až od soboty. Velmi se omlouvám těm, pro které je tato neplánovaná změna snad nefér, ale objektivní důvody mě vedly k tomu,…