Rubrika Farní akce:

Ohlednutí za letošní Nocí kostelů

Ti, kdo k nám nemohli 10. června vyrazit na tradiční Noc kostelů, mohou nahlédnout alespoň zpětně malými fotookénky. Celkem našimi kostely v průběhu večera prošlo asi 650 návštěvníků. Děkujeme všem organizátorům i účinkujícím a samozřejmě všem návštěvníkům a Městu Havlíčkův Brod za podporu této akce, která pomáhá prohlubovat vzájemnou spolupráci nás věřících z různých církví a jak věříme obohacuje…

Letnice s vůní ohně, vaječiny a slaniny

Petanque, vikingské šachy, sluníčko, malování na obličej, přátelé a známí…. a … Svatodušní vaječina. V neděli 5. června odpoledne jsme se sešli na farní zahradě, abychom řádně oslavili Letnice. Deset dnů po nanebevstoupení Páně jsme se mohli těšit, že Bůh skrze Ducha svatého dodnes působí v církvi. Jak to vypadalo v praxi? Nejdříve nás svými dary přivítal Vojtův bufet….

Pouť do Golčova Jeníkova

Náš pan farář P. Oldřich si na mši svatou do Golčova Jeníkova přinesl krásnou novou štolu s obrázkem svého oblíbeného světce Dona Boska. Nakonec ji ale půjčil P. Vojtěchovi a sám si oblékl vzácný barokní ornát, který mu nabídli v sakristii… V sobotu 14. května 2022 jsme se vypravili na pouť do nedalekého Golčova Jeníkova. Bylo nás z havlíčkobrodské farnosti…

Svatodušní vaječina

Milí farníci, přijďte na přátelské odpolední setkání, při kterém  budeme smažit „svatodušní vaječinu“. V případě příznivého počasí budeme vařit na ohni na farní zahradě, jinak ve farní kuchyni s posezením ve farní kavárně.

Noc kostelů 10.6.2022 – letos se zajímavou besedou o Papui Nové Guinei

Srdečně zveme nejen naše farníky, ale hlavně také širokou veřejnost na letošní tradiční „Noc kostelů“, která se bude konat 10. června. Podrobný program v našich farních kostelích naleznete zde… V rámci programu se také uskuteční zajímavá beseda s dobrovolnicí salesiánské misijní organizace „SADBA“ MUC Emilií Novotnouo Papui Nové Guinei, podrobnosti naleznete zde…    

Ohlédnutí za velkopáteční křížovou cestou

Už když jsme na podzim loňského roku žehnali „Andělský kříž“ ve Vlkovsku, cítil jsem, že život mu dá teprve jeho zapojení do života naší farnosti a už tehdy jsem dostal vnuknutí, že jedna z příležitostí je jeho začlenění do křížové cesty ke Kalvarii.Jsem rád, že se letos mohla uskutečit a děkuji všem, kdo přišli. Pro ty,…

OHLÉDNUTÍ ZA 18. VEČEREM CHVAL

Večer chval byl zastavením v postní době, kdy si člověk mohl opět zkontrolavat svůj kurz – zda směřuje kam má. A to k našemu Pánu. Audiozáznam z 18. večera chval Tentokrát bylo téma uzdravení. Kdy první píseň Ztišení, uklidnila mysl a ztišila srdce. Poté píseň jako prosba k Duchu svatému, abychom byli schopni slyšet, co nám Bůh chce říci. Písní …

Velikonoce – služby při adoracích

Milí farníci, kromě samotných liturgických obřadů, bude v průběhu Velikonoc příležitost k osobní tiché adoraci na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Aby mohl být náš děkanský kostel pro tyto adorace otevřen, je nutné zajistit přítomnost vždy alespoň jedné osoby z řad farníků, která si vezme dle rozpisu služeb na starost příslušnou hodinu jako dozor. Pokud byste…