Rubrika Akce:

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Máte rádi „rybovku“? Přijďte prožít krásný adventní večer do kostela svatých apoštolů Petra a Pavla ve Šlapanově. Již tuto sobotu 14. prosince od 18 hodin. Dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela. Srdečně vás zveme…

Adventní zpovídání 2019

Havlíčkův Brod   7. 12. sobota Příležitost ke svátosti smíření při duchovní obnově, kterou povede P. Jan Paseka. 18. 12. středa NPM 9:00-11:00 19. 12. čtvrtek NPM 16:00-19:00 20. 12. pátek NPM 19:00-20:00   Skuhrov   20. 12. pátek kostel sv. Mikuláše 15:30-16:30 21. 12. sobota kostel sv. Mikuláše 15:00-17:00   Šlapanov Půl hodiny přede mší v pátek a po každé nedělní…

Moje svědectví z konference „Otcovo srdce“

Začátkem listopadu jsem společně s Petrem Trefilem byla účastnicí čtyřdenní konference Otcovo srdce ve Valašském Meziříčí. Tuto konferenci organizovala misijní mezidenominační organizace Mládež pro Krista, z.s. a všechna církevní společenství ve Valašském Meziříčí. Hlavní přednášející byl Pavol Strežo z Dolního Kubína. Jmenovitě nám byl představen česko-slovenský tým. Někteří z týmu vedli vyučování, jiní osobní modlitební přímluvnou službu. Ráno a…

Adventní duchovní obnova

Pojďme se společně ztišit a připravit na příchod našeho Pána. Duchovní obnova v naší farnosti proběhne v pátek 6. a v sobotu 7. prosince 2019. Vzácným hostem bude P. Jan Paseka, generální vikář naší diecéze. Program je na plakátku níže.

Adventní setkání manželů

Milí manželé, srdečně vás zveme na první a průkopnické setkání manželů na faře v Havlíčkově Brodě. Setkání se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019 v 19 hodin. Neváhejte, přijďte a hlavně… děti nechte doma ;-).

Co jsou odpustky? Jak je možné je získat?

„Praxe odpustků v sobě zahrnuje jak nauku o nekonečných zásluhách Krista, které Církev jako služebnice vykoupení rozděluje a aplikuje, tak také společenství svatých, a říká nám, že jsme sjednoceni vzájemně v Kristu a že nadpřirozený život každého může být prospěšný druhým .“ Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 87.   Z Katechismu katolické církve, dále KKC, články 1471–1479:…