Povánoční koncert Výbuchu na oddělení následné péče a rehabilitace ONHB

Dne 5.ledna 2020, po našem doprovodu písněmi bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie, jsme se rychle přesunuli na stanici B oddělení následné péče a Rehabilitace ONHB. Zde bylo  naplánováno zpívání koled a dalších písní pro potěšení pacientů a personálu stanice. Byli jsme překvapeni velikou aktivní účastí. Po přivítání a poděkování se rozjel program, při kterém se…

Odkaz

Agapé 48: Listopadové

Nové číslo časopisu Agapé má přívlastek Listopadové, neboť v něm připomínáme 30. výročí sametové revoluce a svatořečení Anežky České. Další část časopisu je věnovaná farní pouti do Turína, událostem letošních prázdnin anebo uplynulým výročím – zavzpomínáme na bratry Jiřího a Daniela Reynkovy a na brodského rodáka, vůdce skautského oddílu Blesk a tajně vysvěceného kněze P. Josefa Tichého. Přejeme pěkné počtení.

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Máte rádi „rybovku“? Přijďte prožít krásný adventní večer do kostela svatých apoštolů Petra a Pavla ve Šlapanově. Již tuto sobotu 14. prosince od 18 hodin. Dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela. Srdečně vás zveme…

Adventní zpovídání 2019

Havlíčkův Brod   7. 12. sobota Příležitost ke svátosti smíření při duchovní obnově, kterou povede P. Jan Paseka. 18. 12. středa NPM 9:00-11:00 19. 12. čtvrtek NPM 16:00-19:00 20. 12. pátek NPM 19:00-20:00   Skuhrov   20. 12. pátek kostel sv. Mikuláše 15:30-16:30 21. 12. sobota kostel sv. Mikuláše 15:00-17:00   Šlapanov Půl hodiny přede mší v pátek a po každé nedělní…

Moje svědectví z konference „Otcovo srdce“

Začátkem listopadu jsem společně s Petrem Trefilem byla účastnicí čtyřdenní konference Otcovo srdce ve Valašském Meziříčí. Tuto konferenci organizovala misijní mezidenominační organizace Mládež pro Krista, z.s. a všechna církevní společenství ve Valašském Meziříčí. Hlavní přednášející byl Pavol Strežo z Dolního Kubína. Jmenovitě nám byl představen česko-slovenský tým. Někteří z týmu vedli vyučování, jiní osobní modlitební přímluvnou službu. Ráno a…