Ohlédnutí za farní poutí do Turína

Ve dnech 5. – 9. června se poutníci z naší farnosti vydali po stopách Dona Boska do italského Turína. Zveme vás k prohlédnutí výběru z fotografií, kterými jsme pro vás celé naše putování dokumentovali.  

Volby do pastorační rady – více volebních dní

Milí farníci, na žádost některých z vás jsme rozšířili volby do pastorační rady na dny 2.–4. června 2019. V neděli 2. června bude možné volit před/po každé mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v pondělí 3. června bude možné volit rovněž zde před/po večerní mši svaté v 18h a v úterý 4. června bude poslední příležitost zúčastnit se voleb v kostele svatého Vojtěcha…

Volby do pastorační rady – kandidáti – aktualizace

V neděli 2. června 2019 proběhnou v Havlíčkově Brodě při třech mších svatých volby do pastorační rady. Volit mohou dospělí farníci naší farnosti. Každý volič smí vhodit pouze jeden hlasovací lístek. Hlasovací lístky, které nebudou správně označeny, nebo na nich bude zakroužkováno více kandidátů, budou považovány za neplatné. Na hlasovacích lístcích bude možné zaškrtnout jednoho až čtyři…

Modlitba za farní pouť do Turína

Všechny farníky a poutníky zveme k modlitbě za putování do Turína. Pane, náš Bože, svěřujeme Ti naši farní pouť do italského Turína po stopách svatého Jana Boska. Prosíme za všechny, kteří se poutě zúčastní, i za ty, kteří zůstanou doma. Na přímluvu Panny Marie Pomocnice křesťanů daruj celé naší farnosti své požehnání. Pomoz nám, abychom Tě…

Benefiční koncert pro Šlapanov

Již dva roky se kostel ve Šlapanově opravuje a připravuje na velikou rekonstrukci shnilého krovu. V neděli 26. května 2019 v kostele Petra a Pavla ve Šlapanově proběhne velký benefiční koncert Sboru AVE. Jedná se o sbor z Biskupského gymnázia Kroměříž. Soubor vystoupí v Telči téhož dne a následně v 18:00 přímo ve Šlapanově. Pokud byste si chtěli zpestřit nedělní…

Kříž ve stínu půlměsíce

V úterý 21. května 2019 vás zveme na povídání o cestě do Tureckého Istanbulu. Promítneme vám krátká videa, ukáže pár obrázků a budeme povídat nejen o památkách Byzantské a Osmanské říše, ale zejména o životě křesťanů se kterými jsme se setkali… Jste srdečně zváni!

Putování Nocí kostelů – 24. května 2019

Milý poutníku Nocí kostelů,   být poutníkem znamená být na cestě a to znamená také hledat a nacházet. Věříme, že cesta, kterou snad uvážíš z pohodlí svého domova nebude cesta marná, protože můžeš najít mnoho zajímavých a cenných věcí. Jaké to budou záleží na tobě. Možná to bude jen pár krásných kulturních zážitků, ale možná kromě…

Postní duchovní obnova – ohlédnutí

V slunečném sobotním odpoledni jsme měli možnost prožít postní duchovní obnovu.  Mnoho farníků si nenechalo ujít příležitost postního ztišení a zamyšlení nad slovy Ježíše na kříži. Otec Jiří Heblt z Chrudimi začal setkání modlitbou, vzpomněli jsme na rodinné příslušníky a další, kteří se obnovy nemohli zúčastnit. V přednáškách se táhla neviditelná niť-utrpení Ježíše a utrpení naše. Otec Jiří…

Ministrantský fotbal!

Ministranti v Havlíčkově Brodě už minulou sezónu zahájili trénink a brzy nastane chvíle, kdy vyzvou další ministranty k fotbalovému turnaji… Neváhejte a v sobotu 25. 5. 2019 si přijďte zahrát s námi!