Farní zprávy a zamyšlení na neděli

Milí farníci, na Slavnost všech svatých jsme pro vás připravili čerstvé farní zprávy a samozřejmě také kázání – zamyšlení nad blahoslavenstvími v evangeliu podle Matouše. Přejeme vám krásný požehnaný den.

Plnomocné odpustky v listopadu 2020

Plnomocné odpustky v listopadu 2020 Na výjimečné podmínky získání plnomocných odpustků se můžete podívat v tomto videu. Svaté přijímání se bude v naší farnosti mimořádně podávat každý den v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Den Datum Ráno Odpoledne/večer Neděle 1. 11. 7:30-8:30 14:00-15:00 Pondělí 2. 11. 7:30-8:00 18:00-18:30 Úterý 3. 11. 7:30-8:00 18:00-18:30 Středa 4. 11. 7:30-8:00 18:00-18:30 Čtvrtek 5. 11. 7:30-8:00 18:00-18:30 Pátek 6. 11. 7:30-8:00…

Výzva předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení   Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Právní…

J. A. Komenský – zamyšlení k současné době

Milí bratři a sestry, narazil jsem v těchto dnech na útlé dílko Učitele národů s názvem „Kratičká zpráva o morové nákaze“, kterou napsal jako člověk, který v morové epidemii 1. poloviny 17. století přišel o manželku Magdalénu a dvě děti, a přesto z jeho slov vyčteme hluboký pokoj smíření a ochotu k odvaze sloužit druhým a hájit křesťanský postoj služby bližnímu i…

Nedělní adorace

Milí farníci, v neděli 1. 11. (nebude-li vládou ČR stanoveno jinak) se můžete zúčastnit soukromé individuální adorace. Budete-li mít zájem, kontaktujte, prosíme, paní Janu Starou (605 412 587) nebo P. Petra Soukala (736 704 332). Aktuální volná místa jsou k nahlédnutí zde.

12. Nedělní zprávy

Věříme, že většina z vás již zprávy této neděle (25. 10. 2020) viděla na kanále Don Pietro, ale pro jistotu nyní publikujeme zprávy také zde na našem farním webu…

Nedělní celodenní adorace

Milí farníci, v neděli 25. 10. 2020 pro vás nabízíme: Podávání svatého přijímání od 7:30 do 8:30 od 14:00 do 15:00 Streamovanou mši svatou v 9:00 na YouTube kanále Don Pietro Celodenní adoraci kostel bude k adoraci otevřený od 10:00 do 18:00 chcete-li přijít, prosíme, domluvte se s paní Janou Starou (605 412 587) aktuální tabulka volných míst je k nahlédnutí…

NOVÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE!

Milí farníci, s ohledem na platná nařízení vycházející z jednání vlády dne 21. října 2020, není možné přicházet na bohoslužby (až do 3. listopadu 2020 – nebude-li stanoveno jinak). Tato opatření musíme respektovat také my a konkrétně to pro nás znamená: není možné přicházet na bohoslužby (tzn. všechny bohoslužby jsou zrušené, intence těchto bohoslužeb budou kněžími odslouženy podle…

Aktuální informace – šest lidí v kostele – stream večerních modliteb

Milí farníci, od středy 14. 10. 2020 se bohoslužeb může účastnit pouze šest osob. Přihlašovací systém spravuje Petr Trefil (724 149 492), případné dotazy můžete konzultovat s duchovními nebo s ním. Protože jsme si vědomi, že se drtivá většina nebude moci bohoslužeb účastnit, rádi bychom vám nabídli pozvání ke společné modlitbě (PRAY AT HOME) a to od pátku 16. 10. každý večer…