Ministranti

V „Knížce pro ministranty“ od Jiřího Reinsberga a Tomáše Kubalíka je krásná a výstižná myšlenka k naší ministrantské službě.

Ministrant se stává pomocníkem u oltáře a jeho povolání k této liturgické službě je podobné jako povolání proroka a soudce Samuela (1. Sam 3,1-10), kde je Samuel Hospodinem celkem třikrát zavolán a teprve potřetí pochopí, že ho volá Bůh ke službě a konečně tedy odpoví:

Mluv, tvůj služebník poslouchá.“ Samuel Hospodinu odpověděl, že poslouchá. Naslouchat, ale neznamená jen slyšet. Naslouchat znamená být pozorný, přemýšlet o tom, co slyším a být ochotný podle slyšeného jednat.

Ano i ty milý bráško, ministrante, jsi byl třikrát Bohem zavolán. Jak to? Počítej se mnou:

  1. Bůh tě zavolal k životu v tomto světě
  2. Bůh tě zavolal jménem ve křtu a oslovil tě jako svého syna, který se právě znovuzrodil pro Boží království
  3. Bůh tě zavolal k ministrantské službě, když ti vnukl myšlenku a zájem sloužit při oltáři

Naslouchejme tedy jako Samuel a buďme připraveni jako on, protože jen tak budeme moct jako on zažít s Hospodinem úžasná dobrodružství.

Nevěříš? Odpověz Bohu jako on a sám se přesvědčíš.

Nejnovější příspěvky:

Ministranti obsadili faru, kostel i tělocvičnu

Jedenáct z našich ministrantů se vypravilo na 24 hodin do objetí havlíčkobrodské fary. Společně museli rozbít tábor, připravit ležení, uvařit večeři, protáhnout tělo na dopoledním fotbálku a nakonec také osvěžit ministrantské zkušenosti při nácviku v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za hladký průběh každé ze dvaceti čtyř hodin děkujeme všem, kteří nám pomohli se zajištěním zásobování i tělocvičny…

Ministranti znovu v akci

Již tento pátek se uskuteční další z mnoha ministrantských setkání. Tradičně se sejdeme na faře od 16:30 hodin, kdy se nejdříve občerstvíme, prohodíme pár slov a poté se pověnujeme programu. Určitě se zabavíme a já doufám, že i něco zajímavého naučíme. Pokud počasí dovolí, přesuneme naše setkání na farní zahradu na čerstvý vzduch. Po setkání je…

Ministranti znovu v akci!

V pátek 31. března se již po několikáté koná ministrantské setkání na faře! Minulé setkání bylo, díky již mnohem příjemnějšímu počasí, zpříjemněno fotbalovým utkáním na farní zahradě. A další kopec zábavy vás nemine ani tentokrát! Přichystané jsou další zajímavé hry – nové i známé. Na pořadu dne budou rovněž připravované akce, které nás čekají a chybět určitě…