Modlitby matek

„Ty mi rozsvěcuješ světlo Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.“
Žalm 18,29.
Pane, ať nikdy neoddělím žádného z rodiny svou zlostí, neodpuštěním, lhostejností a nedostatkem času.

Hnutí Modlitby matek spojuje ženy, matky i babičky, které se chtějí společně modlit za své děti a vnoučata. Bylo založeno v Anglii v roce 1995 a dnes je rozšířeno do více než stovky zemí celého světa.

V Havlíčkově Brodě jsme se poprvé sešly v únoru, roku 2001. Od té doby se setkáváme jednou týdně. Nyní jsou v Brodě čtyři skupinky, které se schází na různých místech a mají různé věkové složení. Na vytvoření skupinky stačí 2 maminky, nejvyšší počet se doporučuje 8. Na setkáních platí zásada mlčenlivosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno.

Otevřená skupinka Modliteb matek s možností informativní návštěvy se schází každé úterý v 17 hodin na faře v Havlíčkově Brodě. Více informací a kontakt →

Oficiální stránky modliteb matek →

Nejnovější příspěvky:

Modlitební triduum 23. – 25. června

Po celý rok se každý týden jako rodiče modlíme za své děti v modlitebních skupinkách matek a otců, které se v naší farnosti pravidelně schází. Každé čtvrtletí se pak scházíme společně otcové i matky v rámci tzv. tridua, neboli modlitebního třídenní, které se koná nejen v naší farnosti, ale ve stejném termínu se schází k triduu i modlitební skupiny v jiných…

Diecézní setkání modliteb matek

Na Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích proběhne v sobotu 9. dubna diecézní setkání modliteb matek. Program bude zahájen ve 14.00 mší svatou, po které bude následovat slovo koordinátorek, společná modlitba matek, diskuze a svědectví.

Vikariátní setkání modliteb matek

Společenství modliteb matek pořádá v pátek 4. prosince setkání, na které srdečně zve všechny maminky, babičky, kmotry i duchovní matky z celého havlíčkobrodského vikariátu. Začátek bude v 17.00 v mateřském centru Zvoneček (nachází se v budově AZ centra na Rubešově náměstí). Na setkání přijala pozvání národní koordinátorka modliteb matek, která v úvodu pronese pár slov a následně bude program pokračovat společnou modlitbou….