Modlitby otců

Modlitby otců

Scházíme se každé úterý od 20.00 na faře k společné modlitbě s Biblí. Modlitba je určena pro všechny, kteří jsou povoláni být otcem, tzn. pro fyzické i duchovní otce. Budeme potěšeni pokud naše společenství obohatí další zájemci, kteří slyší Kristův hlas k tomuto povolání a budou se chtít učit, co to je odevzdat svůj život do Otcovy náruče…

Případné další informace najdete na www.modlitbyotcu.cz, popř. rád zodpovím na emailu veterinar.cerny@seznam.cz.

Nejnovější příspěvky:

Modlitení Triduum se společenstvím Modlitby matek

Srdečně zveme všechny farníky na modlitební Triduum se společenstvím Modliteb matek, které se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve dnech 29. – 31.1. 2021 vždy po večerní mši svaté. Celý rok ve skupinkách Modliteb matek odevzdáváme své děti do Božích rukou, ale během Tridua se modlíme jiným způsobem : – v pátek odprošujeme za své hříchy…