Náboženství

Římskokatolická církev organizuje systematickou výuku náboženství, jejímž účelem je nabídnout dětem poznání víry a kultury křesťanů, dát jim prostor k otázkám o životě a zprostředkovat jim další péči v oblasti života z víry dle Vašeho přání a přání dětí. Výuka se koná na faře v Havlíčkově Brodě.

Přihlášku lze stáhnout na této adrese. Vyplněnou ji odevzdejte v sakristii nebo ve farní kanceláři nejpozději do středy 13. září.

Náboženství ve školním roce 2017/2018 bude vyučováno dle následujícího rozpisu:

Út 14:00 Náboženství 3. třída M. Doležalová 724 586 923
St 15:00 Náboženství 5. třída K. Černý 777 088 180
Čt 14:00 Náboženství 1.-2. třída M. Topolovská 721 023 769
14:00 Náboženství 6.-9. třída P. Soukal 736 704 332
14:15 Náboženství 4. třída P. Trefil 724 149 492

 

Nejnovější příspěvky:

Farní dětské odpoledne 14. června

Navzdory bouřce a koronaviru jsme se konečně sešli s dětmi naší farnosti a jejich rodiči, abychom společně prožili pár hodin při společných zábavných úkolech a tvoření v prostorách fary i kostela. Dokonce jsme roztopili krb a opekli si buřty. Výsledná koláž na téma já a církev, co si do kostela „přináším“ a co si z něho můžu „odnést“…

Křížová cesta pro děti

Milí malí přátelé, paní katechetka Maruška Topolovská měla pro vás a vaše rodiny připravenou moc hezky zpracovanou křížovou cestu, kterou vzhledem k současné situaci nemůžeme projít společně v kostele, ani na poutním místě u Svaté Anny, jak bylo také plánováno, ale můžete si ji projít společně s vašimi rodiči doma nebo při soukromé procházce v přírodě. Tady jsou texty: …

Galerie z prvního svatého přijímání

V neděli 17. června přijaly děti navštěvující náboženství v havlíčkobrodském kostele Nanebevzetí Panny Marie poprvé svaté přijímání. Na tuto slavnost se po celý rok připravovaly s Mirkou Doležalovou, která je vedla na náboženství. Bohoslužbu v kostele Nanebevzetí Panny Marie celebroval o. Petr Soukal a doprovázela ji havlíčkobrodská schola.