Nejnovější příspěvky:

Adorace k Božímu milosrdenství za nemocné

V sobotu 2. dubna v předvečer svátku Božího milosrdenství se budeme v celonoční adoraci přimlouvat za nemocné farníky. Adorace začne v kostele Nanebevzetí Panny Marie po večerní mši svaté, kdy jí povede schola, a po ní bude pokračovat celonoční tichá výstava Eucharistie.

Roráty

Rorátní mše se v naší farnosti už staly nedílnou součástí předvánoční doby. V kostele Nanebevzetí Panny Marie budeme letos slavit roráty v sobotu před třetí a čtvrtou nedělí adventní. Mše začnou vždy v 7 hodin ráno a hlavním tématem bude Boží milosrdenství.

Galerie: Víkend rodin v Nové Cerekvi

Předposlední víkend v červnu vyrazily rodiny z farnosti na víkend do Nové Cerekve. Ústředním tématem byl žalm 107: “Uklidnil bouři v tichý vánek” a na všechny čekal opravdu nabitý program. V pátek jsme opékali špekáčky, kdo chtěl, mohl si zahrát fotbal, a promítal se film. V sobotu malí vyráběli a tvořili, potom jsme se všichni vydali na oběd a na Křemešník, kde jsme…