Farnosti excurrendo

 

Farnost Šlapanov
1615
So 800*
Ne 1030
Farnost Skuhrov
1630
Ne 1030
Farnost Pohled
1800*
Ne 900
Dlouhá Ves filiální kostel farnosti Pohled
Ne 800***
Farnost Dolní Krupá
Ne 1000
Farnost Lučice
Ne 730
1800**

*Vztahuje se vždy na první den v daném měsíci.
**Vztahuje se vždy na první pátek v daném měsíci.
***Vztahuje se vždy na sudou neděli v daném měsíci.