Farnosti excurrendo

Farnost Šlapanov
1615
So 800*
Ne 1030
Farnost Skuhrov
1630
Ne 1030
Farnost Pohled
1800*
Ne 900
Farnost Dlouhá Ves
Ne 800
Farnost Lučice
Ne 730
1800**

 

*Vztahuje se vždy na první den v daném měsíci.
**Vztahuje se vždy na první pátek v daném měsíci.