Pastorační rada farnosti

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Spolu s ním spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce“ (Sk 4,32). Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.

Stanovy pastorační rady farnosti královéhradecké diecéze (pdf)

Členové pastorační rady:

 Kněží: Mgr. Oldřich Kučera
Mgr. Ing. Stanislav Jílek
Mgr. PaedDr. Jiří Vojtěch Černý
 Jáhen: Ing. Petr Trefil
 Volení: Ing. Marek Avuk
MUDr. Josef Bureš
Mgr. Jan Krýsa
Ing. Marta Růžková
MUDr. Jana Stará
 Jmenovaní:

 

Zápisy z pastoračních rad: