Modlitby matek

„Ty mi rozsvěcuješ světlo Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.“
Žalm 18,29.
Pane, ať nikdy neoddělím žádného z rodiny svou zlostí, neodpuštěním, lhostejností a nedostatkem času.

Hnutí Modlitby matek spojuje ženy, matky i babičky, které se chtějí společně modlit za své děti a vnoučata. Bylo založeno v Anglii v roce 1995 a dnes je rozšířeno do více než stovky zemí celého světa.

V Havlíčkově Brodě jsme se poprvé sešly v únoru, roku 2001. Od té doby se setkáváme jednou týdně. Nyní jsou v Brodě čtyři skupinky, které se schází na různých místech a mají různé věkové složení. Na vytvoření skupinky stačí 2 maminky, nejvyšší počet se doporučuje 8. Na setkáních platí zásada mlčenlivosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno.

Oficiální stránky modliteb matek →

Nejnovější příspěvky: