Modlitby matek

„Ty mi rozsvěcuješ světlo Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.“
Žalm 18,29.
Pane, ať nikdy neoddělím žádného z rodiny svou zlostí, neodpuštěním, lhostejností a nedostatkem času.

Hnutí Modlitby matek spojuje ženy, matky i babičky, které se chtějí společně modlit za své děti a vnoučata. Bylo založeno v Anglii v roce 1995 a dnes je rozšířeno do více než stovky zemí celého světa.

V Havlíčkově Brodě jsme se poprvé sešly v únoru, roku 2001. Od té doby se setkáváme jednou týdně. Nyní jsou v Brodě čtyři skupinky, které se schází na různých místech a mají různé věkové složení. Na vytvoření skupinky stačí 2 maminky, nejvyšší počet se doporučuje 8. Na setkáních platí zásada mlčenlivosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno.

Oficiální stránky modliteb matek →

Nejnovější příspěvky:

Pozvánka na Triduum s Modlitbami matek 26.-28.3.

Zprostředkováváme a tímto vás také zveme na triduum, které pro nás připravily slovenské maminky z jejich komunitního domu v Bratislavě. Vysílat se bude z jejich malé kapličky ve dnech 26. – 28. března 2021. Program: pátek 26. 3. v 15.00 h: https://youtu.be/wqq-bqlfFsM sobota 27. 3. v 7.00 h: mše svatá + program druhého dne https://youtu.be/n9Ad4MP6jG8 nedele 28. 3. v 7.00 h (pozor na posun času ze zimního na letní): https://youtu.be/5Yjfos_4KoU  …