Náboženství

Římskokatolická církev organizuje výuku náboženství, jejímž účelem je nabídnout dětem poznání víry a kultury křesťanů, dát jim prostor k otázkám o životě a zprostředkovat jim další péči v oblasti života z víry dle Vašeho přání a přání dětí. Výuka se koná na faře v Havlíčkově Brodě.

Přihlášku lze stáhnout na této adrese. Vyplněnou ji odevzdejte v sakristii nebo ve farní kanceláři nejpozději do neděle 12. září.

Náboženství ve školním roce 2021/2022 bude vyučováno dle následujícího rozpisu:

Po 14:30 Náboženství 2. třída Y. Doubková 723 840 983
Út 14:30 Náboženství 1. třída M. Topolovská 721 023 769
St 15:30 Náboženství 4. třída H. Koutná 737 183 074
Čt 15:30 Náboženství 3. třída J. Stará 605 412 587
14:30 Náboženství 5.-6. třída P. Trefil 724 149 492
14:15 Náboženství 7.-9. třída J. Brabenec 731 723 247

 

Nejnovější příspěvky:

Farní dětské odpoledne 14. června

Navzdory bouřce a koronaviru jsme se konečně sešli s dětmi naší farnosti a jejich rodiči, abychom společně prožili pár hodin při společných zábavných úkolech a tvoření v prostorách fary i kostela. Dokonce jsme roztopili krb a opekli si buřty. Výsledná koláž na téma já a církev, co si do kostela „přináším“ a co si z něho můžu „odnést“…

Křížová cesta pro děti

Milí malí přátelé, paní katechetka Maruška Topolovská měla pro vás a vaše rodiny připravenou moc hezky zpracovanou křížovou cestu, kterou vzhledem k současné situaci nemůžeme projít společně v kostele, ani na poutním místě u Svaté Anny, jak bylo také plánováno, ale můžete si ji projít společně s vašimi rodiči doma nebo při soukromé procházce v přírodě. Tady jsou texty: …