Rubrika Církevní události:

Petr Trefil

10.12.2022

Předvánoční zpovídání 12.- 23.12.2022

Po 12. 12.:  17 – 19 hod
Út 13. 12.:  17:30 – 18 hod
St  14. 12.:   7:30 – 10 hod
19 – 21 hod – Nikodémova noc
Čt  15. 12.:  17 – 19 hod
Pá 16. 12.: 17:30 – 19 hod
Po 19. 12.: 17 – 19 hod
Út  20. 12.:  17:30 – 19 hod
St  21. 12. :  7:30 – 10 hod
Čt  22. 12.:  17 – 19 hod
Pá 23. 12.: 17:30 – 19 hod

Poznatky z farních synodních skupinek a z dotazníků

V průběhu prosince 2021 až března 2022 v naší farnosti probíhala první fáze celocírkevní synody.Chtěl bych jako farní koordinátor synody poděkovat všem, kdo se jakkoli zapojili do synodálního procesu. Budu se snažit závěry nějak odprezentovat. Zda a jak se závěry z diskusí promítnou do života celé církve nevím, ale pevně věřím, že zajímavé podněty i kritické připomínky…

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 25. 3. 2022

V souvislostmi s poselstvím Panny Marie, zjeveného ve Fatimě v roce 1917, zasvětí papež František 25.března Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Při této příležitosti jsou v tento den všichni křesťané zvání ke společné celosvětové kající modlitbě za mír, za oběti válečné agrese a za jeji pachatele. Nebudete-li se moci zúčastnit mše svaté a připojit se k zásvětné…

Synodální proces v naší farnosti

Na pastorační radě jsme se dohodli, že k probíhající celocírkevní synodě na výzvu papeže Františka a našich biskupů se aktivně připojíme tím, že se pokusíme vytvořit diskusní skupinky z řad členů všech farních společenství, jako jsou Modlitby matek a Modlitby otců, mládežnické spolčo, a dále jsme oslovili manželské páry a další. Pokusíme se, pokud nám to epidemická…

Výzva biskupů – adventní středeční půsty 2., 9. a 16. 12.

Milí bratři a sestry, otcové biskupové všech diecézí, nás ve svém společném prohlášení vyzývají, abychom se na úmysl ukončení pandemie koronaviru spojili v modlitbě, půstu a almužně, a to  po první tři středy v prosinci 2., 9. a 16. 12. Celé prohlášení biskupů a zásvětná modlitba k Dítěti Ježíš pro modlitbu u jesliček v rodinách najdete níže Prohlášení biskupů Čech Moravy…

Nebojte se… jet na celostátní setkání mládeže!

Hanácká Olomóc se od 15. do 20. srpna stane dějištěm celostátního setkání mládeže. Motto letošního ročníku vychází ze slov v Bibli tolikrát se opakujících – „Nebojte se!“. Do Olomouce jsou zváni všichni mladí lidé od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých z celé republiky.