Kostel Nejsvětější Trojice s kaplí svatého Kříže

Pohled na kostel Nejsvětější Trojice

Z historie kostela Nejsvětější Trojice a kaple svatého Kříže

Stavba kostela Nejsvětější Trojice započala díky aktivitě děkana Jana Křtitele Seidla v roce 1719. Byla navržena jako šestiboká centrální stavba podle návrhu stavitele Tomáše Schoppera. V roce 1731 pak byly přistavěny boční křídla kostela a kopule vyzdobena figurální freskou od Ignáce Pěšiny.

Trojboká kaple Svatého Kříže byla postavena na místě bývalé studánky u kostela svaté Trojice v roce 1761. Pověst praví, že ve studánce byla zázračná, uzdravující voda. Tak byl utvořen velmi působivý celek, tak typický pro dobu pozdního baroka, jak ji známe z nespočtu kapliček a kostelů splývajících malebně českou krajinou.

Od kaple vedla Křížová cesta ke Kalvárii. Dochovala se jedna barokní kaplička zastavení na této cestě.

Poslední oprava kostela Nejsvětější Trojice byla zahájena před rokem 1989 za P. Josefa Němečka a pokračovala za P. Antonína Dudy. Tehdy byla sejmuta stará střešní krytina z pozinkovaného plechu, krov a stropy nad bočními kaplemi a sakristií. Obvodové zdi kostela byly ukončeny betonovým věncem, na který byla posazena nová trámová vazba včetně nových věží. Trámy byly pokryty prkny a na ně připevněna krytina z měděného plechu. Kostel i kaple byly očištěny až na kámen a znovu omítnuty. Střecha kaple Svatého Kříže (někdy také nazývané Svatého Grálu) je pokryta dřevěným šindelem.

Tím byly práce na kostele a kapli ukončeny. Bohužel nebyl proveden statický průzkum a následné statické zajištění kostela. Nadále tedy pokračuje odklon zdiva, což se projevilo v současném havarijním stavu kleneb, které v křídlech spadly.

V 90. letech se přemýšlelo o kostelu Nejsvětější Trojice jako o vhodném místě pro umístění tzv. Uhrovského oltáře. Jedná se o nejvzácnější řezbářské dílo naší části Vysočiny, pocházející z kaple Povýšení Kříže v zámku v Uhrově, vsi kdysi patřící k Vilémovskému zámku. Bohužel k tomuto nedošlo a oltář zůstává ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.

V současnosti jsou kaple i kostel nevyužité. To vedlo ke vzniku otevřené iniciativy Život kostelům, která si klade za cíl najít využití a následně i prostředky na opravu kostelů svaté Kateřiny a Nejsvětější trojice.