Farní knihovna

Farní knihovna je otevřena všem čtenářům bez ohledu na náboženské vyznání. Knihovní fond prochází postupnou katalogizací.

Výpůjční doba je v neděli po ranní mši svaté od 10:00 do 11:00. V tento čas knihy půjčuje knihovník. V případě, že si někdo zapůjčí knihu v nepřítomnosti knihovníků, prosíme, aby se zapsal do knihy výpůjček.

Vedením farní knihovny jsou pověřeny MUDr. Helena Koutná a Ing. Marta Růžková