Farní knihovna

Farní knihovna je otevřena všem čtenářům bez ohledu na náboženské vyznání. Knihovní fond prochází postupnou katalogizací.

Výpůjční doba je v neděli po ranní mši svaté od 10:00 do 11:00. V tento čas knihy půjčuje knihovník. V případě, že si někdo zapůjčí knihu v nepřítomnosti knihovníků, prosíme, aby se zapsal do knihy výpůjček.

Vedením farní knihovny jsou pověřeny MUDr. Helena Koutná a Ing. Marta Růžková

Díky obětavé práci Jana Pavlíka mladšího vznikl Katalog farní knihovny

Je vidět, že má knihy moc rád. Obdivuju jeho obrovský přehled a to, jak je úžasně sečtělý.

Tímto bych chtěl Honzovi velmi poděkovat.               Petr Trefil