Manželské společenství

Zveme Vás do Manželského společenství.

Jsme otevřené společenství, věkově neomezené, setkáváme se na faře, v knihovně 1x za měsíc.

Toto společenství vzniklo z touhy scházet se, sdílet svou víru, společně se modlit a vzájemně se podporovat v žití dobrého manželského vztahu.

Průběh celého setkání si řídíme sami. Schéma vytváří vždy téma, které si vybere jeden manželský pár. Tomuto tématu se celé setkání věnujeme. K tomu používáme tzv. „Manželské karty“.

Zatím jsme, například, probírali témata:

  • Žít dobré manželství, to vyžaduje čas.
  • Nemluvíme dost o svých potřebách, spíš čekáme, že se druhý dovtípí.
  • Zamyslet se nad obdarováním druhého, s vědomím toho, že se může časem měnit a vyvíjet.

Spojuje nás stejná víra, chuť žít společenství, sdílet své názory a životní zkušenosti. Společná setkání nás také utvrzují ve víře a životním stylu vyplývajícím z křesťanství, protože ve společnosti to bývá často jinak. Je mezi námi atmosféra důvěry a upřímného vzájemného naslouchání. Když se člověk v takové situaci otevírá druhým, může z toho být silné svědectví, inspirace pro ostatní nebo zamyšlení se nad sebou, jak jsem na tom v dané věci vlastně já nebo naše manželství.

Pokud Vás naše společenství zaujalo a chcete si vyhradit čas na budování Vašeho vztahu, rádi Vás mezi sebou přivítáme.

Blažkovi a Krýsovi

Termíny dalších setkání v 1. polovině roku 2024 jsou :  6.1., 3.2., 2.3., 13.4., 11.5., 8.6.