Chrámový sbor

Zkoušky chrámového sboru se konají první a poslední
středu v měsíci. Pokud se chcete také zapojit , kontaktujte prosím, MUDr.
Karla Růžka (mobil: 605 029 277) .