Rubrika Farní akce:

Prázdninová fotosoutěž „Vyfoťte se se sv. Janem Nepomuckým“

Nevěřili byste, kolik těch svatých Janů všude kolem nás je! Každý je trochu jiný, ale přesto se dá  vždy dobře poznat – oblečen v rochetě, s biretem na hlavě, s křížem v ruce a okolo hlavy svatozář s pěti hvězdičkami…Pro zpestření života farnosti byla na letošní prázdniny nabídnuta fotosoutěž s názvem „Vyfoťte se se svatým…

Ohlédnutí za rozlučkou s našim kaplanem Jakubem Brabencem

I když byl otec Jakub v naší farní rodině Jakub tak krátce, získal si všechny svou srdečností, skromností a obětavou službou. Chtěl bych tímto také moc poděkovat všem, kdo 28. srpna zorganizovali rozlučkové setkání na faře, zejména Michalovi Topolovskému s Výbuchem. Pevně věřím, že v novém působišti bude Bůh Jakubovi a skrze Jakuba žehnat, tak jako požehnal jeho přítomností…

Adorace za mír na Ukrajině

„Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Tato modlitební aktivita byla podpořena v ČR výzvou českých a moravských biskupů.“ V naší…

Ohlednutí za letošní Nocí kostelů

Ti, kdo k nám nemohli 10. června vyrazit na tradiční Noc kostelů, mohou nahlédnout alespoň zpětně malými fotookénky. Celkem našimi kostely v průběhu večera prošlo asi 650 návštěvníků. Děkujeme všem organizátorům i účinkujícím a samozřejmě všem návštěvníkům a Městu Havlíčkův Brod za podporu této akce, která pomáhá prohlubovat vzájemnou spolupráci nás věřících z různých církví a jak věříme obohacuje…

Letnice s vůní ohně, vaječiny a slaniny

Petanque, vikingské šachy, sluníčko, malování na obličej, přátelé a známí…. a … Svatodušní vaječina. V neděli 5. června odpoledne jsme se sešli na farní zahradě, abychom řádně oslavili Letnice. Deset dnů po nanebevstoupení Páně jsme se mohli těšit, že Bůh skrze Ducha svatého dodnes působí v církvi. Jak to vypadalo v praxi? Nejdříve nás svými dary přivítal Vojtův bufet….

Pouť do Golčova Jeníkova

Náš pan farář P. Oldřich si na mši svatou do Golčova Jeníkova přinesl krásnou novou štolu s obrázkem svého oblíbeného světce Dona Boska. Nakonec ji ale půjčil P. Vojtěchovi a sám si oblékl vzácný barokní ornát, který mu nabídli v sakristii… V sobotu 14. května 2022 jsme se vypravili na pouť do nedalekého Golčova Jeníkova. Bylo nás z havlíčkobrodské farnosti…