Vzpomínka na poslední setkání s P. Josefem Pecnem

Je Štědrý den, jsem v sakristii a chystám vše potřebné na odpolední mši svatou. Dnes ji bude prvně sloužit P. Stanislav Jílek, který je u nás v Havlíčkově Brodě necelé čtyři měsíce. Přišel také P. Vojtěch Jiří Černý a obléká se ke mši svaté. Najednou se otevřou dveře a vchází P. Josef Pecen v doprovodu jáhna Petra Trefila….

Z posledního rozloučení s P. Josefem Pecnem

Byl jsem požádán, abych na náš web dal pár fotografií a slova z životopisu našeho milého otce Josefa. Otec Josef si ho svým naplněným životem napsal sám a za poskytnutí podkladů moc děkuji jeho synovi Dominikovi. Text úvodní promluvy je zde… Moc hezky na otce Josefa vzpomínal náš biskup Jan. Vzpomínal, že byl vlastně jedním z prvních…

Rozhovory s Josefem Pecnem

Každý z nás máme jistě mnoho živých osobních vzpomínek na P. Josefa Pecna. Zavzpomínat na něho můžeme i skrze rozhovory, které s ním byly otištěny: P.Josef Pecen – AGAPÉ 39_červen 2013 – únor 2014 P.Josef Pecen – Havlíčkobrodské listy 10_2013 P.Josef Pecen – IKD 10_2013 P.Josef Pecen – Jablíčko 3_2013   (fotografie je z výletu s Bohunkou v září 2022)

Staň se i ty králem

Milé děti i vy dospělí, chtěl bych vás touto cestou povzbudit k odvaze stát se „králem“ nebo třeba „dvořanem“ doprovázejícím královskou družinu při letošní Tříkrálové sbírce. Hlásit se můžete osobní návštěvou v sídle Oblastní charity nebo na telefonním čísle hlavní koordinátorky sbírky u paní Bc. Veroniky Pavlasové tel.731 604 743. V Havlíčkově Brodě se bude koledovat dne 7. ledna 2023….