Ohlednutí za letošní Nocí kostelů

Ti, kdo k nám nemohli 10. června vyrazit na tradiční Noc kostelů, mohou nahlédnout alespoň zpětně malými fotookénky. Celkem našimi kostely v průběhu večera prošlo asi 650 návštěvníků. Děkujeme všem organizátorům i účinkujícím a samozřejmě všem návštěvníkům a Městu Havlíčkův Brod za podporu této akce, která pomáhá prohlubovat vzájemnou spolupráci nás věřících z různých církví a jak věříme obohacuje…

Letnice s vůní ohně, vaječiny a slaniny

Petanque, vikingské šachy, sluníčko, malování na obličej, přátelé a známí…. a … Svatodušní vaječina. V neděli 5. června odpoledne jsme se sešli na farní zahradě, abychom řádně oslavili Letnice. Deset dnů po nanebevstoupení Páně jsme se mohli těšit, že Bůh skrze Ducha svatého dodnes působí v církvi. Jak to vypadalo v praxi? Nejdříve nás svými dary přivítal Vojtův bufet….

Svatodušní vaječina

Milí farníci, přijďte na přátelské odpolední setkání, při kterém  budeme smažit „svatodušní vaječinu“. V případě příznivého počasí budeme vařit na ohni na farní zahradě, jinak ve farní kuchyni s posezením ve farní kavárně.

Noc kostelů 10.6.2022 – letos se zajímavou besedou o Papui Nové Guinei

Srdečně zveme nejen naše farníky, ale hlavně také širokou veřejnost na letošní tradiční „Noc kostelů“, která se bude konat 10. června. Podrobný program v našich farních kostelích naleznete zde… V rámci programu se také uskuteční zajímavá beseda s dobrovolnicí salesiánské misijní organizace „SADBA“ MUC Emilií Novotnouo Papui Nové Guinei, podrobnosti naleznete zde…    

Ohlédnutí za velkopáteční křížovou cestou

Už když jsme na podzim loňského roku žehnali „Andělský kříž“ ve Vlkovsku, cítil jsem, že život mu dá teprve jeho zapojení do života naší farnosti a už tehdy jsem dostal vnuknutí, že jedna z příležitostí je jeho začlenění do křížové cesty ke Kalvarii.Jsem rád, že se letos mohla uskutečit a děkuji všem, kdo přišli. Pro ty,…

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2022

Modleme se, abychom v Ukrajině nepřehlédli Ježíšovo zmučené Tělo a naše pomoc aby neochabovala  „Je nutné plakat na hrobech,“ prohlásil papež František na své cestě z Malty do Říma, když se jej ptali na desítky mrtvol pohozených na ulici ve městě Buča, některé se svázanýma rukama, jako by byly „popraveny“. Pohřbívat mrtvé je jedním ze skutků křesťanského…

Malé poučení z jarní zahrádky…

Nejsem žádný zahradník, ale občas musím vzít do ruky rýč a motyku a zušlechtit náš zarostlý záhon, u kterého jen bystré a pozorné oko pozná, že se nejedná o kus divoké přírody, ale o zúrodněnou zem, čekající na nějaké plody. Pokaždé mě v těch chvílích překvapí, jak veliké kořeny má takový plevel. Soudě podle kořenů, museli bychom…