Synoda o synodalitě v církvi – souhrnná zpráva z 1. zasedání

Uběhl delší čas, asi 2 roky, a možná by se zdálo, že úsilí, které mnozí farníci vložili do diskusních synodních skupinek nebo do vyplnění dotazníků v naší farnosti, kdesi zapadlo… Ale není tomu tak. Probíhala totiž další následná jednání na diecézních a národních úrovních a v říjnu 2023 potom na celosvětové úrovni ve Vatikánu v čele s papežem Františkem,…

Adventní duchovní obnova s P. Ladislavem Heryánem

P. Ladislav Heryán nás v závěru adventu přivedl k zamyšlení nad tajemstvím toho, že jsme Bohem milovaní, a že máme žít „eucharistickou spiritualitu“, která spočívá v tom, že máme Bohu dovolit, abychom Jím byli :  vybráni, požehnáni, lámáni a darováni P. Ladislav s námi sdílel své bohaté životní zkušenosti doplněné o inspirace načerpané mimo jiné z díla Henri J. M….

Petr Trefil

4.12.2023

Chtěl bych tímto moc poděkovat našim mládežníkům pod vedením Ondry a Markéty, za to jak hezky na 1. neděli adventní připravili mikulášské překvapení pro naše nejmenší farníky. Chtěl bych mládežníkům poděkovat za to, jak úžasně a ochotně připravili plný koš balíčků, aby měl svatý Mikuláš dětem co dát.

 

Petr Trefil

17.11.2023

Závěrem letošního adventu nás bude duchovně doprovázet v rámci duchovní obnovy salezián P. Ladislav Heryán.

Setkání se uskuteční v našem děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie dne 16.12.2023 od 9.30 hodin.

Podrobnosti naleznete zde…

 

Petr Trefil

13.11.2023

Termín voleb nových členů pastorační rady byl přesunut na 25.-26.11.2023, a to z důvodu neočekávané nepřítomnosti členů volební komise v původně navrženém termínu 18.-19.11.2023.

Každý farník starší 18 let může ve volbách dát svůj hlas nejvýše 5-ti níže uvedeným kandidátům, a to tak, že na volebním lístku zakroužkuje jejich pořadové číslo. Volební lístek je možné vhodit do volební urny po mši 25.11.2023 v 18.00h a 26.11.2023 po mši v 9.00 a v 18.00h.

Každý může takto odvolit jen osobně a pouze jednou a není možné vhazovat do volební urny volební lístky za nepřítomné farníky.

Volební lístek se seznamem kandidátů je k náhledu zde…

Vytištěné volební lístky budou připraveny v kostele u volební urny.

Katalog farní knihovny

Díky obětavé práci Jana Pavlíka mladšího vznikl Katalog farní knihovny Je vidět, že má knihy moc rád. Obdivuju jeho obrovský přehled a to, jak je úžasně sečtělý. Tímto bych chtěl Honzovi velmi poděkovat.