Petr Trefil

17.11.2023

Závěrem letošního adventu nás bude duchovně doprovázet v rámci duchovní obnovy salezián P. Ladislav Heryán.

Setkání se uskuteční v našem děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie dne 16.12.2023 od 9.30 hodin.

Podrobnosti naleznete zde…

 

Petr Trefil

13.11.2023

Termín voleb nových členů pastorační rady byl přesunut na 25.-26.11.2023, a to z důvodu neočekávané nepřítomnosti členů volební komise v původně navrženém termínu 18.-19.11.2023.

Každý farník starší 18 let může ve volbách dát svůj hlas nejvýše 5-ti níže uvedeným kandidátům, a to tak, že na volebním lístku zakroužkuje jejich pořadové číslo. Volební lístek je možné vhodit do volební urny po mši 25.11.2023 v 18.00h a 26.11.2023 po mši v 9.00 a v 18.00h.

Každý může takto odvolit jen osobně a pouze jednou a není možné vhazovat do volební urny volební lístky za nepřítomné farníky.

Volební lístek se seznamem kandidátů je k náhledu zde…

Vytištěné volební lístky budou připraveny v kostele u volební urny.

Katalog farní knihovny

Díky obětavé práci Jana Pavlíka mladšího vznikl Katalog farní knihovny Je vidět, že má knihy moc rád. Obdivuju jeho obrovský přehled a to, jak je úžasně sečtělý. Tímto bych chtěl Honzovi velmi poděkovat.  

Petr Trefil

1.9.2023

Prosíme rodiče,

aby si v sakristii kostela vyzvedli formuláře pro přihlášku dětí na výuku náboženství ve školním roce 2023-2024, které prosíme odevzdat buď na faru nebo v sakristii, ideálně do 10.9.2023.

Výuka začne od měsíce října.

Petr Trefil

21.7.2023

Milí farníci,

jako každý rok budou naším městem procházet poutníci, kteří jdou Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic.

Pokud byste někdo z vás měli možnost nabídnout nocleh ve středu 26.7.2023, tak mi prosím zavolejte (Trefil tel.724149492), nebo napište SMS s uvedením jména a pro kolik lidí nocleh nabízíte. Poutíci by měli dorazit na faru ten den cca kolem 17h, kde byste si je mohli přijít vyzvednout a odvézt k sobě domů. Zpět na faře by měli být 27.7. před 7h.