Pár foteček z bohoslužby „Za děti do dlaně“

Milí farníci, 13.listopadu jsme v kapličce Ke cti Panny Marie u Antonínova Dolu opět Bohu děkovali za dar života všech předčasně narozených dětí a odevzdávali Boží prozřetelnosti děti, které si k sobě povolal a prosili za pomoc jejich rodinám. Velké poděkování patří všem organizátorům i těm, kdo přišli. Z promluvy P. Jakuba Meda mi nejvíce utkvěla myšlenka:…

Ohlednutí za Misijní nedělí

Papež František říká, že být misionářem znamená vyjít ze sebe a dát to nejlepší z darů, které nám Bůh dává. Věříme, že letošní Misijní neděle se vydařila nejen, protože se na vybralo 6000 Kč prodejem misijních koláčků, ale hlavně proto, že všichni, kdo se na ní podíleli, do ní dali své srdce, modlitbu, radost a štědrost v darování….

Výuka náboženství ve školním roce 2022/2023

ročník termín vyučující 1. Úterý      14.30 – 15.15 Höfferová 3. Pondělí   15.10 – 16.00 Doubková 4. a 5. (spojený) Pátek       14.30 – 15.30 Trefil 6. a 7. (spojený) Úterý       16.00 – 16.45 Koutná 8. a 9. (spojený) Čtvrtek    16.00 – 16.45 Stará

Prázdninová fotosoutěž „Vyfoťte se se sv. Janem Nepomuckým“

Nevěřili byste, kolik těch svatých Janů všude kolem nás je! Každý je trochu jiný, ale přesto se dá  vždy dobře poznat – oblečen v rochetě, s biretem na hlavě, s křížem v ruce a okolo hlavy svatozář s pěti hvězdičkami…Pro zpestření života farnosti byla na letošní prázdniny nabídnuta fotosoutěž s názvem „Vyfoťte se se svatým…

Ohlédnutí za rozlučkou s našim kaplanem Jakubem Brabencem

I když byl otec Jakub v naší farní rodině Jakub tak krátce, získal si všechny svou srdečností, skromností a obětavou službou. Chtěl bych tímto také moc poděkovat všem, kdo 28. srpna zorganizovali rozlučkové setkání na faře, zejména Michalovi Topolovskému s Výbuchem. Pevně věřím, že v novém působišti bude Bůh Jakubovi a skrze Jakuba žehnat, tak jako požehnal jeho přítomností…

Adorace za mír na Ukrajině

„Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Tato modlitební aktivita byla podpořena v ČR výzvou českých a moravských biskupů.“ V naší…