Svatodušní vaječina

Milí farníci, přijďte na přátelské odpolední setkání, při kterém  budeme smažit „svatodušní vaječinu“. V případě příznivého počasí budeme vařit na ohni na farní zahradě, jinak ve farní kuchyni s posezením ve farní kavárně.

Noc kostelů 10.6.2022 – letos se zajímavou besedou o Papui Nové Guinei

Srdečně zveme nejen naše farníky, ale hlavně také širokou veřejnost na letošní tradiční „Noc kostelů“, která se bude konat 10. června. Podrobný program v našich farních kostelích naleznete zde… V rámci programu se také uskuteční zajímavá beseda s dobrovolnicí salesiánské misijní organizace „SADBA“ MUC Emilií Novotnouo Papui Nové Guinei, podrobnosti naleznete zde…    

Ohlédnutí za velkopáteční křížovou cestou

Už když jsme na podzim loňského roku žehnali „Andělský kříž“ ve Vlkovsku, cítil jsem, že život mu dá teprve jeho zapojení do života naší farnosti a už tehdy jsem dostal vnuknutí, že jedna z příležitostí je jeho začlenění do křížové cesty ke Kalvarii.Jsem rád, že se letos mohla uskutečit a děkuji všem, kdo přišli. Pro ty,…

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2022

Modleme se, abychom v Ukrajině nepřehlédli Ježíšovo zmučené Tělo a naše pomoc aby neochabovala  „Je nutné plakat na hrobech,“ prohlásil papež František na své cestě z Malty do Říma, když se jej ptali na desítky mrtvol pohozených na ulici ve městě Buča, některé se svázanýma rukama, jako by byly „popraveny“. Pohřbívat mrtvé je jedním ze skutků křesťanského…

Malé poučení z jarní zahrádky…

Nejsem žádný zahradník, ale občas musím vzít do ruky rýč a motyku a zušlechtit náš zarostlý záhon, u kterého jen bystré a pozorné oko pozná, že se nejedná o kus divoké přírody, ale o zúrodněnou zem, čekající na nějaké plody. Pokaždé mě v těch chvílích překvapí, jak veliké kořeny má takový plevel. Soudě podle kořenů, museli bychom…

Velikonoce – služby při adoracích

Milí farníci, kromě samotných liturgických obřadů, bude v průběhu Velikonoc příležitost k osobní tiché adoraci na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Aby mohl být náš děkanský kostel pro tyto adorace otevřen, je nutné zajistit přítomnost vždy alespoň jedné osoby z řad farníků, která si vezme dle rozpisu služeb na starost příslušnou hodinu jako dozor. Pokud byste…

Poznatky z farních synodních skupinek a z dotazníků

V průběhu prosince 2021 až března 2022 v naší farnosti probíhala první fáze celocírkevní synody.Chtěl bych jako farní koordinátor synody poděkovat všem, kdo se jakkoli zapojili do synodálního procesu. Budu se snažit závěry nějak odprezentovat. Zda a jak se závěry z diskusí promítnou do života celé církve nevím, ale pevně věřím, že zajímavé podněty i kritické připomínky…

Ohlédnutí za křížovou cestou na Krátech

Naši skupinku manželů, která se scházela nad tématy synody, napadlo, že se v postní době společně pomodlí křížovou cestu. Jako vhodná nám přišla křížová cesta v Krátech. Všechna zastavení křížové cesty jsou ztvárněna na skleněných deskách, desky jsou umístěny na kamenech, které jsou vsazeny do země. Pozvali jsme i ostatní farníky z H. Brodu a okolí na nedělní…

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 25. 3. 2022

V souvislostmi s poselstvím Panny Marie, zjeveného ve Fatimě v roce 1917, zasvětí papež František 25.března Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Při této příležitosti jsou v tento den všichni křesťané zvání ke společné celosvětové kající modlitbě za mír, za oběti válečné agrese a za jeji pachatele. Nebudete-li se moci zúčastnit mše svaté a připojit se k zásvětné…