Rubrika Pozvánky:

Adorace za mír na Ukrajině

„Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Tato modlitební aktivita byla podpořena v ČR výzvou českých a moravských biskupů.“ V naší…

Petr Trefil

5.9.2022

Pokud rádi tančíte a navíc byste rádi podpořili dobrou věc, běžte na ples v Chotěboři, jeho celý výtěžek bude věnován na léčbu dětí s „nemocí motýlích křídel“.

 

 

Humanitární sbírka „Stojíme za Ukrajinou“ – 28.2. – 4.3.2022

Chtěl bych tímto moc poděkovat našim obětavým skautům, že už o tomto víkendu do brněnského sběrného místa odvezli první část humanitární pomoci v podobě tří aut plně naložených spacáky, které farníci a občané města věnovali na pomoc Ukrajině. Další humanitární sbírka pokrčuje a podrobnosti naleznete v přiloženém letáku  

Synodální proces v naší farnosti

Na pastorační radě jsme se dohodli, že k probíhající celocírkevní synodě na výzvu papeže Františka a našich biskupů se aktivně připojíme tím, že se pokusíme vytvořit diskusní skupinky z řad členů všech farních společenství, jako jsou Modlitby matek a Modlitby otců, mládežnické spolčo, a dále jsme oslovili manželské páry a další. Pokusíme se, pokud nám to epidemická…

Žehnání nového kříže ve Vlkovsku

Kříž ze složených andělských křídel vznikl z podnětu a zafinancováním nákladů na zhotovení od jednoho z farníků, který si nepřál zveřejnit své jméno. Vznikl s modlitbou prosby a poděkování na úmysl tohoto dárce v místech, kudy mnoho občanů našeho města chodí, kde však doposud duchovní prostor chyběl. Na sedácích je proto vyryto slovo poselství toho člověka všem lidem, kteří…