Rubrika Agapé:

Agapé, tak se jmenuje farní časopis vydávaný havlíčkobrodskou farností. Jedná se o občasník, který vychází 2-3x do roka a na jeho tvorbě se podílejí především farníci. Jistě je mezi vámi mnoho těch, kteří by rádi do časopisu napsali nějaký článek. Neváhejte poslat své příspěvky adresu agape.hb@email.cz

AGAPÉ 51: Mikulášské

Agapé k přečtení online Milí farníci, pokud jste si nestihli zakoupit tištenou verzi našeho farního občasníku, můžete si poslední číslo Agapé Vám přejeme pěkné počtení a redakci děkujeme za skvěle odvedenou práci!

AGAPÉ 50: padesáté :-)

Milí farníci, pokud jste si nestihli zakoupit tištenou verzi našeho farního občasníku, můžete si poslední číslo Agapé přečíst online právě zde. Vám přejeme pěkné počtení a redakci děkujeme za skvěle odvedenou práci!

Odkaz

Agapé 49: Koronavirové

Vyšlo nové číslo farního časopisu Agapé, které tentokráte nese přízvisko „koronavirové“. Dočtete se nejen o karanténě, ale také o dalších událostech ze života naší farnosti.

Odkaz

Agapé 48: Listopadové

Nové číslo časopisu Agapé má přívlastek Listopadové, neboť v něm připomínáme 30. výročí sametové revoluce a svatořečení Anežky České. Další část časopisu je věnovaná farní pouti do Turína, událostem letošních prázdnin anebo uplynulým výročím – zavzpomínáme na bratry Jiřího a Daniela Reynkovy a na brodského rodáka, vůdce skautského oddílu Blesk a tajně vysvěceného kněze P. Josefa Tichého. Přejeme pěkné počtení.

Odkaz

Agapé 47: Svatojosefské

Právě vyšlo nové číslo farního časopisu Agapé, které obsahuje čtení o sv. Josefu, jehož svátek si budeme brzy připomínat. Dále se v něm dočtete mnoho zajímavého o uplynulých akcích a podobně.

Odkaz

Agapé 46: Svatoanenské

Před prázdninami vychází nové vydání farního časopisu Agapé. Nové číslo se věnuje zejména svaté Anně, jejíž svátek budeme v červenci slavit. Píše se v něm mimo jiné o Pohledu a dalších svatoanenských kapličkách v okolí. Zajímavý a hodně dlouhý 🙂 je rozhovor s naším panem kaplanem P. Petrem Soukalem. A jako obvykle se v něm čtenáři mohou dočíst o různých akcích, které u nás ve farnosti proběhly.

Odkaz

Agapé 45: Kněžské

Předvánoční vydání farního časopisu tentokráte nese podtitul „kněžské“. V rozhovoru se představí náš nový pan děkan P. Oldřich Kučera. Náš kaplan P. Petr Soukal pro vás napsal duchovní slovo o kněžství. O své kněžské službě píše také P. Josef Pecen a P. Jiří Vojtěch Černý, pozdrav z Humpolce posílá P. Pavel Adamec a pár otázek zodpověděl i čerstvý novokněz P. Gorazd Plavnický. Některé další články se věnují též kněžskému tématu, ostatní pak různorodému dění ve farnosti a okolí.

Odkaz

Agapé 44: Fatimské

Nové číslo farního časopisu se věnuje aktuálnímu tématu – stému výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Přibližuje historické události i připravované oslavy a akce u nás v České republice. Dalším tématem jsou nemocní – v článcích se dočtete o myšlence zřízení hospicu na Vysočině i o hospicové péči organizované Charitou. V neposlední řadě uvádíme rozhovor s P. Jiřím Vojtěchem Černým – naším havlíčkobrodským duchovním, který slouží zejména nemocným. Další články by vás měly inspirovat a zároveň pozvat do různých aktivit – mezi ministranty či mezi skauty zveme především mladší chlapce, mládež je pozvána na celostátní setkání do Olomouce, všichni pak k modlitbě růžence anebo na farní pouť v srpnu do Číhoště. Vzpomínáme krátce na nedávno zesnulého kardinála Miloslava Vlka i na hudebního skladatele Jana Václava Stamice, u něhož si připomínáme 300 let výročí narození.

Odkaz

Agapé 43: O charitě a milosrdenství

Od neděle 11. září je k dispozici v kostele Nanebevzetí Panny Marie nové číslo farního časopisu. Jedním z hlavních témat je rok milosrdenství, najdete v něm tedy několik článků k tomuto tématu (jeden i slovensky) a také zajímavou anketu mezi našimi farníky s odpověďmi na otázku: Jak prožíváte Rok milosrdenství? Dalším tématem je 25. výročí založení Oblastní charity Havlíčkův Brod. Kromě článku tak Agapé obsahuje i rozhovor s ředitelkou Annou Blažkovou. Dále se v něm dočtete například o pouti P. Pecna do Říma, Světových dnech mládeže, farním a skautském táboře, výletě Výbuchu nebo kostele sv. Kateřiny.

Odkaz

Agapé 42: Adventní

Hlavním tématem nového čísla farního časopisu je advent a vše s ním spojené. Co nás v něm tedy čeká? Především předvánoční zamyšlení a ohlédnutí za uplynulými událostmi, jako byli například pouť do Číhoště, víkend otců, potáborové setkání v Jeníkově, večer chval nebo Národní eucharistický kongres v Brně. Nechybí ani rozhovor, tentokráte s jáhnem Petrem Trefilem. Nové číslo také obsahuje pozvánku na farní ples a zprávy z charity. A podíváme se i do japonského Yamaguchi, kde se uskutečnilo 23. mezinárodní setkání skautů – jamboree 2015.