Rubrika Agapé:

Agapé, tak se jmenuje farní časopis vydávaný havlíčkobrodskou farností. Jedná se o občasník, který vychází 2-3x do roka a na jeho tvorbě se podílejí především farníci. Jistě je mezi vámi mnoho těch, kteří by rádi do časopisu napsali nějaký článek. Neváhejte poslat své příspěvky adresu agape.hb@email.cz

AGAPÉ 54 : TŘÍKRÁLOVÉ

Milí čtenáři, adventní doba pomalu končí a vánoční svátky jsou „za dveřmi“. Jako každoročně si budeme připomínat narození našeho Spasitele a příběhy s tím spojené. K nim patří i vyprávění z Matoušova evangelia o putování mudrců do Betléma, a proto je téma nového čísla Agapé „tříkrálové“. V anketě se někteří farníci podělili o své zážitky s Tříkrálovou sbírkou. Můžete si přečíst…

AGAPÉ 53 : PAPEŽSKÉ

Milí čtenáři, letos si připomínáme některá papežská výročí, a tak v tomto čísle Agapé najdete více článků o papežích poslední doby. Dne 31. 12. 2022 zemřel ve věku 95 let emeritní papež Benedikt XVI., dne 13. března 2023 jsme mohli poděkovat již za deset let, kdy v čele církve stojí papež František. Před 50 lety zemřel papež Jan XXIII., který…

AGAPÉ 52 : SYNODÁLNÍ

Milí farníci, toto číslo Agapé se svými články vrací k církevní synodě. Úvodní slovo napsal náš nový duchovní otec P. Stanislav Jílek. Další články pojednávají o výročích známých osobností.

AGAPÉ 51: Mikulášské

Agapé k přečtení online Milí farníci, pokud jste si nestihli zakoupit tištenou verzi našeho farního občasníku, můžete si poslední číslo Agapé Vám přejeme pěkné počtení a redakci děkujeme za skvěle odvedenou práci!

AGAPÉ 50: padesáté :-)

Milí farníci, pokud jste si nestihli zakoupit tištenou verzi našeho farního občasníku, můžete si poslední číslo Agapé přečíst online právě zde. Vám přejeme pěkné počtení a redakci děkujeme za skvěle odvedenou práci!

Odkaz

Agapé 49: Koronavirové

Vyšlo nové číslo farního časopisu Agapé, které tentokráte nese přízvisko „koronavirové“. Dočtete se nejen o karanténě, ale také o dalších událostech ze života naší farnosti.

Odkaz

Agapé 48: Listopadové

Nové číslo časopisu Agapé má přívlastek Listopadové, neboť v něm připomínáme 30. výročí sametové revoluce a svatořečení Anežky České. Další část časopisu je věnovaná farní pouti do Turína, událostem letošních prázdnin anebo uplynulým výročím – zavzpomínáme na bratry Jiřího a Daniela Reynkovy a na brodského rodáka, vůdce skautského oddílu Blesk a tajně vysvěceného kněze P. Josefa Tichého. Přejeme pěkné počtení.

Odkaz

Agapé 47: Svatojosefské

Právě vyšlo nové číslo farního časopisu Agapé, které obsahuje čtení o sv. Josefu, jehož svátek si budeme brzy připomínat. Dále se v něm dočtete mnoho zajímavého o uplynulých akcích a podobně.

Odkaz

Agapé 46: Svatoanenské

Před prázdninami vychází nové vydání farního časopisu Agapé. Nové číslo se věnuje zejména svaté Anně, jejíž svátek budeme v červenci slavit. Píše se v něm mimo jiné o Pohledu a dalších svatoanenských kapličkách v okolí. Zajímavý a hodně dlouhý 🙂 je rozhovor s naším panem kaplanem P. Petrem Soukalem. A jako obvykle se v něm čtenáři mohou dočíst o různých akcích, které u nás ve farnosti proběhly.

Odkaz

Agapé 45: Kněžské

Předvánoční vydání farního časopisu tentokráte nese podtitul „kněžské“. V rozhovoru se představí náš nový pan děkan P. Oldřich Kučera. Náš kaplan P. Petr Soukal pro vás napsal duchovní slovo o kněžství. O své kněžské službě píše také P. Josef Pecen a P. Jiří Vojtěch Černý, pozdrav z Humpolce posílá P. Pavel Adamec a pár otázek zodpověděl i čerstvý novokněz P. Gorazd Plavnický. Některé další články se věnují též kněžskému tématu, ostatní pak různorodému dění ve farnosti a okolí.