AGAPÉ 53 : PAPEŽSKÉ

Milí čtenáři, letos si připomínáme některá papežská výročí, a tak v tomto čísle Agapé najdete více článků o papežích poslední doby. Dne 31. 12. 2022 zemřel ve věku 95 let emeritní papež Benedikt XVI., dne 13. března 2023 jsme mohli poděkovat již za deset let, kdy v čele církve stojí papež František. Před 50 lety zemřel papež Jan XXIII., který svolal druhý vatikánský koncil, a byl zvolen Pavel VI. Rok 1978 je rokem tří papežů – zemřel Pavel VI., byl zvolen (na pouhých 33 dní) Jan Pavel I. a po něm Jan Pavel II., který později třikrát navštívil i naši zemi – mnozí z nás tomu byli přítomni a stále na to vzpomínají.
Přinášíme vám též rozhovor s P. Ing. Stanislavem Jílkem, který přišel 1. září 2022 k nám do farnosti, a také vzpomínáme na našeho zemřelého P. Josefa Pecna. Jsou
zde dva články od Oblastní charity Havlíčkův Brod a spousta dalšího čtení o dění ve farnosti.
Krásné jaro a požehnané dny vám přeje
redakce