Ministranti

Spolčo pro ministranty i ostatní kluky

začínáme od 10. 9. 2021 😉

  • kdy: pátek od 19:00 – 20:30
  • Kde: na faře
  • program: vzájemné sdílení, hry, sport, zamyšlení, modlitba, nácvik služby u oltáře a mnoho dalšího 😉

Kontakt: o. Jakub 731 723 247

V „Knížce pro ministranty“ od Jiřího Reinsberga a Tomáše Kubalíka je krásná a výstižná myšlenka k naší ministrantské službě.

Ministrant se stává pomocníkem u oltáře a jeho povolání k této liturgické službě je podobné jako povolání proroka a soudce Samuela (1. Sam 3,1-10), kde je Samuel Hospodinem celkem třikrát zavolán a teprve potřetí pochopí, že ho volá Bůh ke službě a konečně tedy odpoví:

Mluv, tvůj služebník poslouchá.“ Samuel Hospodinu odpověděl, že poslouchá. Naslouchat, ale neznamená jen slyšet. Naslouchat znamená být pozorný, přemýšlet o tom, co slyším a být ochotný podle slyšeného jednat.

Ano i ty milý bráško, ministrante, jsi byl třikrát Bohem zavolán. Jak to? Počítej se mnou:

  1. Bůh tě zavolal k životu v tomto světě
  2. Bůh tě zavolal jménem ve křtu a oslovil tě jako svého syna, který se právě znovuzrodil pro Boží království
  3. Bůh tě zavolal k ministrantské službě, když ti vnukl myšlenku a zájem sloužit při oltáři

Naslouchejme tedy jako Samuel a buďme připraveni jako on, protože jen tak budeme moct jako on zažít s Hospodinem úžasná dobrodružství.

Nevěříš? Odpověz Bohu jako on a sám se přesvědčíš.

Nejnovější příspěvky:

S ministranty do Prahy a zase zpátky

Putování s partou 14 kluků a naším otcem kaplanem Petrem Soukalem bylo milým i když náročným zážitkem. Milé – protože bylo pohodové. Na klukách bylo vidět, že jsou spolu rádi a mám takový dojem, že se pomaloučku konečně rodí farní ministrantské společenství. Náročné – protože uhlídat v tom pražském davu turistů všechny kluky, zejména při pěším přesunu…

Ministrantská přespávačka

Milí rodiče, zveme ministranty naší farnosti na další víkendovku. Tentokráte nás kromě jiného čeká také dobrodružná výprava do Matičky Prahy, kde se zúčastníme jáhenského svěcení v katedrále, rautu na arcibiskupství, projdeme zákoutí Malé Strany, přeplaveme Vltavu, pronikneme do podzemí dominikánského kláštera a snad se ve zdraví vrátíme domů… Co budou vaši ministranti potřebovat? Velké zavazadlo (které…

Ministranti obsadili faru, kostel i tělocvičnu

Jedenáct z našich ministrantů se vypravilo na 24 hodin do objetí havlíčkobrodské fary. Společně museli rozbít tábor, připravit ležení, uvařit večeři, protáhnout tělo na dopoledním fotbálku a nakonec také osvěžit ministrantské zkušenosti při nácviku v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za hladký průběh každé ze dvaceti čtyř hodin děkujeme všem, kteří nám pomohli se zajištěním zásobování i tělocvičny…

Ministranti znovu v akci

Již tento pátek se uskuteční další z mnoha ministrantských setkání. Tradičně se sejdeme na faře od 16:30 hodin, kdy se nejdříve občerstvíme, prohodíme pár slov a poté se pověnujeme programu. Určitě se zabavíme a já doufám, že i něco zajímavého naučíme. Pokud počasí dovolí, přesuneme naše setkání na farní zahradu na čerstvý vzduch. Po setkání je…