Ministranti

Spolčo pro ministranty i ostatní kluky

začínáme od 10. 9. 2021 😉

  • kdy: pátek od 19:00 – 20:30
  • Kde: na faře
  • program: vzájemné sdílení, hry, sport, zamyšlení, modlitba, nácvik služby u oltáře a mnoho dalšího 😉

Kontakt: o. Jakub 731 723 247

V „Knížce pro ministranty“ od Jiřího Reinsberga a Tomáše Kubalíka je krásná a výstižná myšlenka k naší ministrantské službě.

Ministrant se stává pomocníkem u oltáře a jeho povolání k této liturgické službě je podobné jako povolání proroka a soudce Samuela (1. Sam 3,1-10), kde je Samuel Hospodinem celkem třikrát zavolán a teprve potřetí pochopí, že ho volá Bůh ke službě a konečně tedy odpoví:

Mluv, tvůj služebník poslouchá.“ Samuel Hospodinu odpověděl, že poslouchá. Naslouchat, ale neznamená jen slyšet. Naslouchat znamená být pozorný, přemýšlet o tom, co slyším a být ochotný podle slyšeného jednat.

Ano i ty milý bráško, ministrante, jsi byl třikrát Bohem zavolán. Jak to? Počítej se mnou:

  1. Bůh tě zavolal k životu v tomto světě
  2. Bůh tě zavolal jménem ve křtu a oslovil tě jako svého syna, který se právě znovuzrodil pro Boží království
  3. Bůh tě zavolal k ministrantské službě, když ti vnukl myšlenku a zájem sloužit při oltáři

Naslouchejme tedy jako Samuel a buďme připraveni jako on, protože jen tak budeme moct jako on zažít s Hospodinem úžasná dobrodružství.

Nevěříš? Odpověz Bohu jako on a sám se přesvědčíš.

Nejnovější příspěvky:

Ministranti znovu v akci!

V pátek 31. března se již po několikáté koná ministrantské setkání na faře! Minulé setkání bylo, díky již mnohem příjemnějšímu počasí, zpříjemněno fotbalovým utkáním na farní zahradě. A další kopec zábavy vás nemine ani tentokrát! Přichystané jsou další zajímavé hry – nové i známé. Na pořadu dne budou rovněž připravované akce, které nás čekají a chybět určitě…

Diecézní ministrantský tábor

Nemáš ještě program na prázdniny nebo víš o někom, kdo ho nemá a ministruje ? Chceš strávit pár dní s partou  kluků od oltáře ? Tak je tady pro Tebe DIECÉZNÍ MINISTRANTSKÝ TÁBOR Kdy: 15. – 20. srpna 2016 Kde: DCŽM Vesmír v Orlických Horách Cena: 800,- Kč  Pro koho je tábor určen? Tábor je určen pro ministranty od…