Ministrantské setkání

S menší změnou se tentokráte uskuteční ministrantské setkání v sobotu 29. dubna. Čas zůstává i nadále stejný, tedy od 16:30 hodin na faře.