Kostel svatého Vojtěcha

Pohled na kostel svatého Vojtěcha

Z historie kostela svatého Vojtěcha

Je známo, že u studánek, ležících stranou od běžného osídlení, bývaly často zřizovány kapličky nebo kostelíky, zasvěcované sv. Vojtěchu.

Podle pověsti byl kostel svatého Vojtěcha založen na místě, kde se zastavil při své cestě z Čech svatý Vojtěch, aby si odpočinul. Při jeho modlitbě vytryskl ze země občerstvující pramen, jehož voda se stala zázračnou.

Takto vznik kostela líčí Anna Jahodová-Kasalová ve své knize Pověsti a zkazky královského města Německého Brodu z roku 1892. Pramen sice za ta léta vyschnul, ale kostel svatého Vojtěcha nám zde zůstal dodnes.

Kostel se nachází mimo areál vrcholně středověkého města vně hradebních zdí. První zmínky o sakrální stavbě na tomto místě existují již ve 14. století – v zápisech nejstarší německobrodské trhové knihy se píše o Svatovojtěšské ulici: ”in platea Sancti Alberti prope valuam”. Původní kostel však byl možná postaven ještě dříve. V roce 2000 byla v dlažbě objevena kamenná náhrobní deska, nejstarší známá nápisová památka v Havlíčkově Brodě. Předběžně byla datována do 2. poloviny 13. století, a nepřímo tak dokládá existenci kostela už v této době.

Tehdejší podoba není známa. S ohledem na jeho více než pravděpodobnou zkázu v lednu 1422 při dobytí města husitskými vojsky, se dá předpokládat totální zničení kostela, případně vypálení (není vyloučeno, že byl dřevěný).

Po husitských válkách byl zřejmě brzy znovu vystavěn. V pramenech je další existence kostela doložena až roku 1538, kdy se mezi věřiteli Filipa Zautraybara přihlásil jakýsi Wolf od sv. Vojtěcha. Zmínka o kostele se objevuje také v roce 1540 ve smlouvě mezi Mikulášem a Janečkem od sv. Vojtěcha. Od té doby se také název kostela stále častěji objevoval v gruntovních knihách jako místní jméno. Dnešní podoba kostela je spojena s koncem 16. století, kdy byl upraven podle tehdejšího slohu. Renesanční valenou klenbu doplnilo gotické tvarosloví – ostrý štít, žebroví v klenbě a lomená okna.

Z vybavení kostela se dochovala vzácná pozdně gotická archa z druhé třetiny 16. století. Uprostřed je zdobená malbou Nejsvětější Trojice, na vnitřní straně křídel sv. Vojtěcha a sv. Jiří, na zevní pak sv. Jana Evangelisty a sv. Petra. Archa se nyní nachází ve sbírkách Muzea Havlíčkův Brod.

Chrámovou loď zdobí renesanční dekorativní a figurální malby. V severní předsíni můžeme nalézt také graffiti s letopočtem 1616.

Podobu kostela sv. Vojtěcha z novější doby zachycuje například nedávno nalezená opona brodského divadelního spolku Gustava Kubeše z roku 1885. Tato opona také zobrazuje všechny církevní stavby Německého Brodu. Kromě kostela sv. Vojtěcha tak na ní lze najít i kostely sv. Kateřiny, Nanebevzetí Panny Marie, Nejsvětější Trojice a klášterní kostel sv. Rodiny.