Pár foteček z bohoslužby „Za děti do dlaně“

Milí farníci, 13.listopadu jsme v kapličce Ke cti Panny Marie u Antonínova Dolu opět Bohu děkovali za dar života všech předčasně narozených dětí a odevzdávali Boží prozřetelnosti děti, které si k sobě povolal a prosili za pomoc jejich rodinám. Velké poděkování patří všem organizátorům i těm, kdo přišli. Z promluvy P. Jakuba Meda mi nejvíce utkvěla myšlenka:…