Rubrika Dokumenty:

Petr Trefil

13.11.2023

Termín voleb nových členů pastorační rady byl přesunut na 25.-26.11.2023, a to z důvodu neočekávané nepřítomnosti členů volební komise v původně navrženém termínu 18.-19.11.2023.

Každý farník starší 18 let může ve volbách dát svůj hlas nejvýše 5-ti níže uvedeným kandidátům, a to tak, že na volebním lístku zakroužkuje jejich pořadové číslo. Volební lístek je možné vhodit do volební urny po mši 25.11.2023 v 18.00h a 26.11.2023 po mši v 9.00 a v 18.00h.

Každý může takto odvolit jen osobně a pouze jednou a není možné vhazovat do volební urny volební lístky za nepřítomné farníky.

Volební lístek se seznamem kandidátů je k náhledu zde…

Vytištěné volební lístky budou připraveny v kostele u volební urny.

Katalog farní knihovny

Díky obětavé práci Jana Pavlíka mladšího vznikl Katalog farní knihovny Je vidět, že má knihy moc rád. Obdivuju jeho obrovský přehled a to, jak je úžasně sečtělý. Tímto bych chtěl Honzovi velmi poděkovat.