Ohlednutí za letošní Nocí kostelů

Ti, kdo k nám nemohli 10. června vyrazit na tradiční Noc kostelů, mohou nahlédnout alespoň zpětně malými fotookénky. Celkem našimi kostely v průběhu večera prošlo asi 650 návštěvníků. Děkujeme všem organizátorům i účinkujícím a samozřejmě všem návštěvníkům a Městu Havlíčkův Brod za podporu této akce, která pomáhá prohlubovat vzájemnou spolupráci nás věřících z různých církví a jak věříme obohacuje…

Letnice s vůní ohně, vaječiny a slaniny

Petanque, vikingské šachy, sluníčko, malování na obličej, přátelé a známí…. a … Svatodušní vaječina. V neděli 5. června odpoledne jsme se sešli na farní zahradě, abychom řádně oslavili Letnice. Deset dnů po nanebevstoupení Páně jsme se mohli těšit, že Bůh skrze Ducha svatého dodnes působí v církvi. Jak to vypadalo v praxi? Nejdříve nás svými dary přivítal Vojtův bufet….