Vítáme Vás na stránkách farnosti Havlíčkův Brod

Nucená prostituce a novodobé otroctví

Různé mezinárodní studie uvádějí, že ročně je celosvětově obchodováno 700 tisíc až 2 miliony osob, přičemž 300-500 tisíc osob je obchodováno v rámci Evropy, 30-40% z nich je nezletilých. Hrozivá čísla? Nadnesené? Mě se to netýká? Nenechte se mýlit. Třetí nejvýnosnější obchod světa…

Manželské setkání na faře

Milí rodiče, 22. února 2020 se po mši svaté od 19:00 uskuteční další díl manželského setkání. Součástí setkání bude také průzkum, jak by podlé vás měla tato setkání vypadat. Neváhejte, přijďte a především – děti nechte doma :-).  

Postní duchovní obnova

Milí farníci, rádi bychom vás pozvali na duchovní obnovu naší farnosti. Tentokráte ji povede P. Jan Uhlíř, arciděkan z Kutné Hory. Program duchovní obnovy začne v pátek 6. března po mši svaté, kdy proběhne beseda s hostem a také uvedení do tématu duchovní obnovy. V sobotu 7. března potom budou odpoledne tři přednášky a duchovní obnovu zakončíme mší svatou…

Dárky Výbuchu

Již devátým rokem hudební skupina Výbuch zakončuje rok společnou hrou, a to nikoli na hudební nástroje, ale srážením kuželek bowlingovou koulí.  A jinak tomu nebylo ani v tento předvánoční čas. Každoroční vánoční večírek je poděkováním nejen vystupujícím členům skupiny a jejím pravidelným pomocníkům, ale také rodinným příslušníkům, kteří svého člena rodiny či milého (milou) postrádají v době,…

Zhodnocení farního společenského večera s tancem

Už poněkolikáté se ve farnosti uskutečnil společenský večer. Vybrali jsme termín 25. 1. 2020, kdy ještě nebyly pololetní prázdniny ani jarní prázdniny ani postní období a ve skautském klubu měli volno. Lístky se prodávaly velmi zvolna, trochu jsme se báli, že nás bude tak málo, že se v sále ztratíme. Ale jako každý rok se vše v dobré obrátilo…

Nahrávky písní zpívaných společenstvím Výbuch

Přátelé, někteří naši členové společenství jsou velmi nadaní nejen zpěvným hlasem, ovládáním hudebního nástroje, ale také skvělí tvůrci díla mediálního. Tímto bychom si dovolili zveřejnit některé naše písně a společné zážitky ze společenství na tomto Youtube kanále s názvem skupina Výbuch Ty jsi Král Dáváš mi lásku vzácnou Bůh touží Za společenství Výbuch Jan Krýsa

Nahrávky nedělních kázání na YouTube

Milí farníci, na návrh některých z vás jsem se odhodlal dávat nahrávky nedělních kázání na YouTube. Budete-li chtít můžete si místo nedělní pohádky, pro zajímavost, pro inspiraci, anebo třeba také jako pokání pustit nedělní kázání. Nahrávky kázání najdete na YouTube kanále Don Pietro. P. Petr Soukal  

Lektorská služba a kurz pro lektory

Nově je v naší farnosti tabulka s rozpisem nedělních čtení a přímluv, kde je možné se zapsat. Také bychom rádi nabídli kurz pro lektory, který proběhne po mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie 4. února (od 19 hodin). V průběhu tohoto pidi kurzu se dotkneme jak teorie (co znamená předčítat Boží slovo ve společenství církve, jak se má bohoslužba…