Vítáme Vás na stránkách farnosti Havlíčkův Brod

Při dnešní ranní modlitbě breviáře mi z desek vypadl kdysi uschovaný text modlitby papeže
sv. Jana Pavla II., který touto modlitbou 17.srpna 2002 zasvětil celý svět Božímu milosrdenství. Chcete-li, můžeme se tuto modlitbu modlit, aby čas, který teď prožíváme, přinesl nakonec i hojné požehnání a ať se všechny ty znovu objevené Boží dary v podobě lidské solidarity, soukromé vroucí modlitby, pokory a upřímné vděčnosti za maličkosti a za bližní neztratí a ať se svět, až všechna epidemie pomine, nevrátí do starých kolejí, ale ať jede dál už po nové trati :

Bože, milosrdný Otče,
který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,
Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost,
přemož všechno zlo a dej všem obyvatelům země
poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě,
trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání
svého Syna, buď milosrdný k nám i celému světu.

Amen

 

Nedělní homilie a nedělní katechismus

V čase, kdy není možné, abychom se scházeli v kostele, přijměte alespoň zamyšlení nad textem nedělního evangelia o vzkříšení Lazara a další díl seriálu o Katechismu katolické církve. Přeji pěknou neděli!    

Nedělní zprávy

Tak jako minulý týden i tuto neděli nabízíme krátké farní zpravodajství. S přáním požehnané neděle Všichni vaši kněží  

Pastýřský list otce biskupa Jana Vokála

Pastýřský list královéhradeckého biskupa Jana Vokála ke konci postní doby Učme se milovat a objímat svůj kříž! Milovaní bratři a sestry v Kristu, křesťan se pozná nikoliv podle toho, že nese svůj kříž, ale podle toho, jak jej nese: miluje jej a objímá, čímž se podobá Pánu. Přijímá svůj kříž s láskou stejně jako On, když Ho…

Křížová cesta u Svaté Anny

MIlí farníci, tento víkend měla proběhnout křížová cesta na poutním místě u Svaté Anny, ale i když nám to současná situace neumožňuje, jako zázrakem se do těch míst můžeme vydat alespoň díky jednomu překvapivému videu z Youtube, které objevila Evička Křížová, které tímto moc děkuji. Věřím, že potěší a osloví k rozjímání také vás:

Večerní zprávy naší farnosti

Milí farníci, protože zůstáváme v kontaktu zejména přes moderní technologie, připravili jsme pro vás sestřih zpráv, které se udály tento týden. Vysílání zpráv spustíme tuto neděli v 18:00. Vyprošujeme vám hodně sil do těchto dní a také Boží požehnání. Vaši kněží  

Malé zamyšlení Mons. Petra Piťhy

Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, že na tom nejvíc záleží… Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl tak vzácný… Přestali jsme být schopni pracovat v rodinách, a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli…

Malé postní rozjímání s Karlem Krylem

V písni „Děkuji“ si můžete i doma udělat soukromou postní duchovní obnovu:   Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, Bych mohl věnce vázat, Děkuji, děkuji za bolest, Jež učí mne se tázat, Děkuji, děkuji za nezdar: Jenž naučí mne píli, Bych mohl přinést dar, Byť nezbývalo síly, Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, Jež pokoře…