Vítáme Vás na stránkách farnosti Havlíčkův Brod

Nahrávky písní zpívaných společenstvím Výbuch

Přátelé, někteří naši členové společenství jsou velmi nadaní nejen zpěvným hlasem, ovládáním hudebního nástroje, ale také skvělí tvůrci díla mediálního. Tímto bychom si dovolili zveřejnit některé naše písně a společné zážitky ze společenství na tomto Youtube kanále s názvem skupina Výbuch Ty jsi Král Dáváš mi lásku vzácnou Bůh touží Za společenství Výbuch Jan Krýsa

Nahrávky nedělních kázání na YouTube

Milí farníci, na návrh některých z vás jsem se odhodlal dávat nahrávky nedělních kázání na YouTube. Budete-li chtít můžete si místo nedělní pohádky, pro zajímavost, pro inspiraci, anebo třeba také jako pokání pustit nedělní kázání. Nahrávky kázání najdete na YouTube kanále Don Pietro. P. Petr Soukal  

Lektorská služba a kurz pro lektory

Nově je v naší farnosti tabulka s rozpisem nedělních čtení a přímluv, kde je možné se zapsat. Také bychom rádi nabídli kurz pro lektory, který proběhne po mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie 4. února (od 19 hodin). V průběhu tohoto pidi kurzu se dotkneme jak teorie (co znamená předčítat Boží slovo ve společenství církve, jak se má bohoslužba…

Pozvánka na farní společenský večer s tancem

Dovolujeme si Vás pozvat na ples s tombolou a večerní aukcí donesených dobrot. Lístky jsou v prodeji před a po bohoslužbách v pátek 17.1 a v neděli 19.1 Všechny podrobnosti jsou jak na plakátku, tak ve vývěsce. Moc prosíme o příspěvky do tomboly přinést kdykoli v pracovní dobu na firmu PC SINEK na Smetanově náměstí, nebo v pátek či neděli na…

Povánoční koncert Výbuchu na oddělení následné péče a rehabilitace ONHB

Dne 5.ledna 2020, po našem doprovodu písněmi bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie, jsme se rychle přesunuli na stanici B oddělení následné péče a Rehabilitace ONHB. Zde bylo  naplánováno zpívání koled a dalších písní pro potěšení pacientů a personálu stanice. Byli jsme překvapeni velikou aktivní účastí. Po přivítání a poděkování se rozjel program, při kterém se…

Odkaz

Agapé 48: Listopadové

Nové číslo časopisu Agapé má přívlastek Listopadové, neboť v něm připomínáme 30. výročí sametové revoluce a svatořečení Anežky České. Další část časopisu je věnovaná farní pouti do Turína, událostem letošních prázdnin anebo uplynulým výročím – zavzpomínáme na bratry Jiřího a Daniela Reynkovy a na brodského rodáka, vůdce skautského oddílu Blesk a tajně vysvěceného kněze P. Josefa Tichého. Přejeme pěkné počtení.