AGAPÉ 54 : TŘÍKRÁLOVÉ

Milí čtenáři, adventní doba pomalu končí a vánoční svátky jsou „za dveřmi“. Jako každoročně si budeme připomínat narození našeho Spasitele a příběhy s tím spojené. K nim patří i vyprávění z Matoušova evangelia o putování mudrců do Betléma, a proto je téma nového čísla Agapé „tříkrálové“. V anketě se někteří farníci podělili o své zážitky s Tříkrálovou sbírkou. Můžete si přečíst…

Synoda o synodalitě v církvi – souhrnná zpráva z 1. zasedání

Uběhl delší čas, asi 2 roky, a možná by se zdálo, že úsilí, které mnozí farníci vložili do diskusních synodních skupinek nebo do vyplnění dotazníků v naší farnosti, kdesi zapadlo… Ale není tomu tak. Probíhala totiž další následná jednání na diecézních a národních úrovních a v říjnu 2023 potom na celosvětové úrovni ve Vatikánu v čele s papežem Františkem,…