Vítáme Vás na stránkách farnosti Havlíčkův Brod

koncert skupiny Výbuch na Noci kostelů 2019

Připravovali jsme se na letošní koncert na Noc kostelů 2019 již zjara. Na úvodní píseň nás svolávala svým krásným hlasem Maruška Vejmělková a pozvolna jsme přicházely na svá místa a pokračovali v průběhu první písně. Mnozí z návštěvníků se těšili nejen na zpěv, ale i na nevážné i vážné slovo našeho kapelníka Michala. Zpívalo se nám moc…

Pěší pouť do Číhoště

Pěší pouť do Číhoště Srdečně vás zveme na pěší pouť do Číhoště v sobotu 7. září 2019. Jak budeme putovat? Můžete se přidat k jednomu ze dvou proudů: 1 proud – 3:00 fara Havl. Brod – Číhošť – Leština u Světlé (vlakem do HB) Tuto skupinu bude doprovázet: Farní vikář Bc. Th. Petr Soukal 2 proud –…

Nečekané setkání se svatým Floriánem

Když jsme s dětmi, které letos přijmou Krista poprvé ve svátosti Eucharistie byli v sobotu dopoledne na faře u jejich první svátosti smíření, zmínil se pan vikář Oldřich Kučera, že po zpovídání bude odjíždět do jedné obce dobrovolným hasičům žehnat hasičskou techniku, a že by s sebou rád vzal ostatky svatého Floriána, které jsou v našem kostele vzácně uloženy,…

Protokol o konání voleb do pastorační rady farnosti

Výsledky voleb do pastorační rady si můžete prohlédnout zde. Datum a místo konání voleb: neděle 02.06.2019 7:30, 9:00 a 18:00 v kostele NPM pondělí 03.06.2019 18:00 v kostele NPM úterý 04.06.2019 18:00 v kostele sv. Vojtěcha Počet odevzdaných platných volebních lístků: 156 Odevzdané hlasy pro jednotlivé kandidáty: 1. Topolovská Marie 61 2. Bureš Josef 58 3. Rasocha František…

Ohlédnutí za farní poutí do Turína

Ve dnech 5. – 9. června se poutníci z naší farnosti vydali po stopách Dona Boska do italského Turína. Zveme vás k prohlédnutí výběru z fotografií, kterými jsme pro vás celé naše putování dokumentovali.  

Volby do pastorační rady – více volebních dní

Milí farníci, na žádost některých z vás jsme rozšířili volby do pastorační rady na dny 2.–4. června 2019. V neděli 2. června bude možné volit před/po každé mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v pondělí 3. června bude možné volit rovněž zde před/po večerní mši svaté v 18h a v úterý 4. června bude poslední příležitost zúčastnit se voleb v kostele svatého Vojtěcha…

Volby do pastorační rady – kandidáti – aktualizace

V neděli 2. června 2019 proběhnou v Havlíčkově Brodě při třech mších svatých volby do pastorační rady. Volit mohou dospělí farníci naší farnosti. Každý volič smí vhodit pouze jeden hlasovací lístek. Hlasovací lístky, které nebudou správně označeny, nebo na nich bude zakroužkováno více kandidátů, budou považovány za neplatné. Na hlasovacích lístcích bude možné zaškrtnout jednoho až čtyři…

Modlitba za farní pouť do Turína

Všechny farníky a poutníky zveme k modlitbě za putování do Turína. Pane, náš Bože, svěřujeme Ti naši farní pouť do italského Turína po stopách svatého Jana Boska. Prosíme za všechny, kteří se poutě zúčastní, i za ty, kteří zůstanou doma. Na přímluvu Panny Marie Pomocnice křesťanů daruj celé naší farnosti své požehnání. Pomoz nám, abychom Tě…