Ohlédnutí za velkopáteční křížovou cestou

Už když jsme na podzim loňského roku žehnali „Andělský kříž“ ve Vlkovsku, cítil jsem, že život mu dá teprve jeho zapojení do života naší farnosti a už tehdy jsem dostal vnuknutí, že jedna z příležitostí je jeho začlenění do křížové cesty ke Kalvarii.Jsem rád, že se letos mohla uskutečit a děkuji všem, kdo přišli. Pro ty,…

OHLÉDNUTÍ ZA 18. VEČEREM CHVAL

Večer chval byl zastavením v postní době, kdy si člověk mohl opět zkontrolavat svůj kurz – zda směřuje kam má. A to k našemu Pánu. Audiozáznam z 18. večera chval Tentokrát bylo téma uzdravení. Kdy první píseň Ztišení, uklidnila mysl a ztišila srdce. Poté píseň jako prosba k Duchu svatému, abychom byli schopni slyšet, co nám Bůh chce říci. Písní …

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2022

Modleme se, abychom v Ukrajině nepřehlédli Ježíšovo zmučené Tělo a naše pomoc aby neochabovala  „Je nutné plakat na hrobech,“ prohlásil papež František na své cestě z Malty do Říma, když se jej ptali na desítky mrtvol pohozených na ulici ve městě Buča, některé se svázanýma rukama, jako by byly „popraveny“. Pohřbívat mrtvé je jedním ze skutků křesťanského…

Malé poučení z jarní zahrádky…

Nejsem žádný zahradník, ale občas musím vzít do ruky rýč a motyku a zušlechtit náš zarostlý záhon, u kterého jen bystré a pozorné oko pozná, že se nejedná o kus divoké přírody, ale o zúrodněnou zem, čekající na nějaké plody. Pokaždé mě v těch chvílích překvapí, jak veliké kořeny má takový plevel. Soudě podle kořenů, museli bychom…

Velikonoce – služby při adoracích

Milí farníci, kromě samotných liturgických obřadů, bude v průběhu Velikonoc příležitost k osobní tiché adoraci na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Aby mohl být náš děkanský kostel pro tyto adorace otevřen, je nutné zajistit přítomnost vždy alespoň jedné osoby z řad farníků, která si vezme dle rozpisu služeb na starost příslušnou hodinu jako dozor. Pokud byste…