Farní pouť 11. května 2024

Zveme vás na farní pouť 11. května 2024 do kostela Panny Marie Pomocnici v Chlumku u Luže

Program:

návštěva dřevěného kostela v Kočí
prohlídka a mše sv. v kostele Panny Marie Pomocnice v Chlumku
společný oběd v Luži
prohlídka kostela Boží lásky v Budislavi

8.00    Odjezd autobusem z Havl. Brodu od České spořitelny
18.00  Plánovaný návrat


Předpokládaná cena 500 Kč

Zájemce prosíme o zapsání v sakristii

Římskokatolická farnost Havlíčkův Brod