S ministranty do Prahy a zase zpátky

Putování s partou 14 kluků a naším otcem kaplanem Petrem Soukalem bylo milým i když náročným zážitkem.

Milé – protože bylo pohodové. Na klukách bylo vidět, že jsou spolu rádi a mám takový dojem, že se pomaloučku konečně rodí farní ministrantské společenství. Náročné – protože uhlídat v tom pražském davu turistů všechny kluky, zejména při pěším přesunu z Hradčan až na hlavní nádraží bylo chvílemi skoro nemožné.

Moc milým překvapením byla prohlídka dominikánského kláštera, při které nám bratr Kliment velmi poutavě povyprávěl o historii dominikánského řádu, o svatém Dominikovi a modlitbě růžence. Velmi zajímavé bylo povídání o řeholním oděvu dominikánů a přirovnání jeho jednotlivých částí k rytířské zbroji:

  • škapulíř je jako štít, který má bratra chránit před útoky protivníka
  • kapuce je jako bratrova helma, která chrání jeho hlavu
  • růženec s křížkem je bratrovou zbraní pro duchovní boj

K zamyšlení o růženci jsme od bratra Klimenta dostali toto…..O růženci od dominikánů