AGAPÉ 54 : TŘÍKRÁLOVÉ

Milí čtenáři,
adventní doba pomalu končí a vánoční svátky jsou „za dveřmi“. Jako každoročně si budeme připomínat narození našeho Spasitele a příběhy s tím spojené. K nim patří i vyprávění z Matoušova evangelia o putování mudrců do Betléma, a proto je téma nového čísla Agapé „tříkrálové“. V anketě se někteří farníci podělili o své zážitky s Tříkrálovou sbírkou.
Můžete si přečíst rozhovor s paní ředitelkou Oblastní charity Havlíčkův Brod, článek o nové věžičce na kostele sv. Kateřiny nebo spoustu dalších zajímavých úvah či prázdninových zážitků od lidí z farnosti a vzpomínku na Vánoce před 25 lety na havlíčkobrodské faře…