Rubrika Adorace:

Adorace za mír na Ukrajině

„Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Tato modlitební aktivita byla podpořena v ČR výzvou českých a moravských biskupů.“ V naší…

Velikonoce – služby při adoracích

Milí farníci, kromě samotných liturgických obřadů, bude v průběhu Velikonoc příležitost k osobní tiché adoraci na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Aby mohl být náš děkanský kostel pro tyto adorace otevřen, je nutné zajistit přítomnost vždy alespoň jedné osoby z řad farníků, která si vezme dle rozpisu služeb na starost příslušnou hodinu jako dozor. Pokud byste…

Křížová cesta u Svaté Anny

MIlí farníci, tento víkend měla proběhnout křížová cesta na poutním místě u Svaté Anny, ale i když nám to současná situace neumožňuje, jako zázrakem se do těch míst můžeme vydat alespoň díky jednomu překvapivému videu z Youtube, které objevila Evička Křížová, které tímto moc děkuji. Věřím, že potěší a osloví k rozjímání také vás: