Velikonoce – služby při adoracích

Milí farníci,

kromě samotných liturgických obřadů, bude v průběhu Velikonoc příležitost k osobní tiché adoraci na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu.

Aby mohl být náš děkanský kostel pro tyto adorace otevřen, je nutné zajistit přítomnost vždy alespoň jedné osoby z řad farníků, která si vezme dle rozpisu služeb na starost příslušnou hodinu jako dozor.

Pokud byste se do této služby chtěli zapojit, podívejte se do časového rozpisu služeb a nahlašte své jméno správci tabulky, aby Vaše jmeno zapsal (kontaktní telefon tel. 605412587, nebo 724149492)

Rozpis služeb naleznete zde . . .