Adorace za mír na Ukrajině

„Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého
Kříže, 14. září 2022. Tato modlitební aktivita byla podpořena v ČR výzvou českých a moravských biskupů.“

V naší farnosti se tato tichá adorace uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie

14. 9. 2022 v čase 16 – 20 hodin.