Ministrantský řád

 1. Ministrant plní zodpovědně svou službu u oltáře a chodí na ministrantské schůzky
 2. Ministrant se chová pozorně, tiše a zbožně v kostele, ale i mimo kostel
 3. Ministrant mluví slušně a nerozčiluje se, je poslušný
 4. Ministrant chodí čistý a upravený do kostela, nemá zablácené boty a nenosí do kostela tenisky
 5. Ministrant své oblečení udržuje v čistotě a pořádku, řádně je ukládá do skříně,stará se o ně a neničí je
 6. Ministrant chodí včas na mši svatou
 7. Ministrant se modlí, má rád Pána Ježíše a snaží se být příkladem pro druhé
 8. Ministrant pravidelně chodí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání
 9. Ministrant zná své povinnosti během liturgie a snaží se v nich zdokonalovat
 10. Ministrant pomáhá druhým
 11. Ministrant je čestný, pravdomluvný a dokáže uznat svou chybu
 12. Ministrant plní dané sliby – Bohu i lidem

K tomu ať nám pomáhá Bůh!