Odkaz

Agapé 42: Adventní

Hlavním tématem nového čísla farního časopisu je advent a vše s ním spojené. Co nás v něm tedy čeká? Především předvánoční zamyšlení a ohlédnutí za uplynulými událostmi, jako byli například pouť do Číhoště, víkend otců, potáborové setkání v Jeníkově, večer chval nebo Národní eucharistický kongres v Brně. Nechybí ani rozhovor, tentokráte s jáhnem Petrem Trefilem. Nové číslo také obsahuje pozvánku na farní ples a zprávy z charity. A podíváme se i do japonského Yamaguchi, kde se uskutečnilo 23. mezinárodní setkání skautů – jamboree 2015.