Biskup Jan Vokál: Víra vždy v sobě zároveň zahrnuje povolání ke společenství

Drazí bratři a sestry v Kristu,Jan Vokál

prožíváme Svatý rok Božího Milosrdenství, které svatý Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, jež je větší než náš hřích a nevěrnost“. Ano, Bůh dokáže vidět a pozvednout v každém z nás to, co bývá skryté pod nánosem hříchu, lhostejnosti či nedůvěry. Jeho milosrdná láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit v Pánu zdroj skutečné radosti a naděje.

Ne náhodou právě v tomto roce zve Svatý otec František všechny mladé lidi na červencové Světové setkání mládeže do Krakova. Je to město, kde žil svatý Jan Pavel a také svatá Faustina Kowalská, od níž papež Jan Pavel II. přijal úctu k Božímu Milosrdenství a následně ji rozšířil v celé Církvi.

Milí mladí přátelé, rád bych se na Vás při této příležitosti obrátil s důležitou otázkou: Máte své malé společenství mládeže? Scházíte se, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté a katechismus? Sdílíte společně svou víru a zakoušíte, že Pán Ježíš je živý a je zvlášť přítomen ve  společenství?

Víra sice není možná bez osobní angažovanosti a dobrovolné odpovědi na Ježíšovu lásku, ale vždy v sobě zároveň zahrnuje povolání ke společenství. Nelze ji žít jen izolovaně. Život ve společenství není jedním z mnoha druhů spirituality, zájmovou volbou některých věřících či něčím navíc, ale jde o základní styl života každého pokřtěného. Na takovém základě založil Ježíš svou Církev, své tajemné tělo, které ve společenství nese dar víry. Víru dítěti nejčastěji předávají rodiče, ale později může zrát jedině ve společenství. Kde jinde hledat budoucího manžela či manželku než v křesťanském společenství mladých? I povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu se rodí uprostřed takového společenství.

Možná se Vám nejednou zdá, že čas věnovaný společné modlitbě a prožívání víry s druhými je nadbytečný, a dáváte přednost něčemu jinému. Buďte si však jisti, že najít dobré společenství je velikou posilou pro život. Křesťanské společenství je místem, kde se člověk učí žít a sdílet Evangelium a v plnosti zakouší krásu života s Kristem. Uprostřed společenství lze prožít také skutečnost, že Boží Milosrdenství není jen dar, který pasivně přijímáme, ale je též výzvou k naší aktivitě vůči druhým. Je úkolem učit se lásce, službě, odpuštění, inspirovat se skutky hmotného a duchovního milosrdenství – to vše vyžaduje i dává společenství, neboť láska k Bohu se ve světě zcela konkrétně projevuje právě láskou k bližním.

Milí chlapci a děvčata,
hledejte prosím ve svém okolí věřící vrstevníky, abyste se s nimi společně setkávali s Ježíšem, který je přítomen mezi Vámi podle svého slova: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi nimi.“ (Mt 18,20) Vy, kteří v sobě rozpoznáváte potřebný talent k vedení druhých, neváhejte se prosím také zapojit do kurzů pro animátory mládežnických společenství.

Obracím se též na Vás, kněží a duchovní, rodiče a prarodiče, bratři a sestry nejrůznějších věkových kategorií:

  • Pomáhejte mladým ve svém okolí, aby se setkávali s ostatními v křesťanském společenství a mohli s nimi sdílet radost z víry.
  • Podpořte je také, aby se letos mohli zúčastnit Světového dne mládeže v Krakově.

V mládeži má celá Církev naději na dobrá duchovní povolání a zdravé křesťanské rodiny. V mládeži spočívá naděje dnešní Církve. Spojme se proto v modlitbě, aby se co nejvíce mladých lidí nechalo oslovit milosrdnou láskou Ježíše Krista a během Světového dne mládeže prožilo skutečnost, že Církev je mladá, vznešená a krásná, protože patří Bohu.

Děkuji všem, kteří přispějí ve sbírce na podporu mladých lidí cestujících do Krakova, která se bude konat příští neděli 6. března.

Milí mladí přátelé, těším se na diecézní setkání s Vámi v sobotu před Květnou nedělí a také ve dnech 20. až 31. července spolu se Svatým otcem Františkem v Krakově.

Ze srdce Vám žehnám od katedrály Svatého Ducha

+ Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký