Tomáš Holub novým plzeňským biskupem

Tomáš HolubPlzeňská diecéze má od pátku 12. února nového biskupa. Otce Františka Radkovského střídá v jeho dlouholeté službě Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, farář baziliky svatých Petra a Pavla, děkan Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě a také bývalý kaplan Brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě. Funkce se ujme 30. dubna po biskupském svěcení v plzeňské katedrále.

Nový pastýř plzeňské diecéze se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti v Červeném Kostelci. Vystudoval filozofii a teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, teologii na Katolické teologické fakultě v Salzburgu v Rakousku. Za sebou má také magisterské studium teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a další studia na Papežské lateránské univerzitě v Římě a hamburském Institut für Theologie und Frieden. Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získal doktorát z morální teologie, kde obhájil svou dizertační práci z křesťanské etiky na téma „Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce“.

Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové. Jeho prvním působištěm byla v letech 1993-1996 Kutná Hora, kde vykonával funkci kaplana a spirituála na Církevním gymnáziu svaté Voršily.

Poté nastoupil jako první vojenský kaplan do Armády České republiky, v níž působil v letech 1996-2006, nejprve v jednotkách IFOR v Bosně a Hercegovině, dále jako vojenský kaplan Brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě a nakonec jako hlavní kaplan Armády ČR.

V roce 2008 byl ustanoven moderátorem kurie královéhradecké diecéze a od 1. prosince 2008 do roku 2010 vykonával službu generálního vikáře královéhradecké diecéze. Po nástupu biskupa Jana Vokála se stal jeho hlavním poradcem a 1. července 2011 nastoupil na Českou biskupskou konferenci jako její generální sekretář.

Tomáš Holub se dále angažuje ve vedení křesťanských kurzů pro mládež JUMP, přednáší v rámci České křesťanské akademie, Charismatické obnovy, podílí se na meditačních kurzech pro mládež a manželské páry, které rovněž pastoračně doprovází. Hovoří anglicky, německy a italsky.

Zdroje:
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/tomas-holub-novym-plzenskym-biskupem/
http://www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/ceska-biskupska-konference/sekretariat/generalni-sekretar-ceske-biskupske-konference/