Adventní zpovídání 2018

Havlíčkův Brod

 

15. 12. sobota Příležitost ke svátosti smíření při duchovní obnově, kterou povede P. Petr Bulvas.
19. 12. středa NPM 9:00-12:00
20. 12. čtvrtek NPM 16:00-20:00
21. 12. pátek NPM 19:00-20:00

 

Skuhrov

 

21. 12. pátek kostel sv. Mikuláše 15:30-16:30
22. 12. sobota kostel sv. Mikuláše 9:00-11:00

 

Šlapanov

Půl hodiny přede mší v pátek a po každé nedělní bohoslužbě dle potřeby.