Vikariátní večer chval

V pátek 23. 11. se v naší farnosti uskuteční první vikariátní setkání v „novém kabátě“.

V 18:00 začneme mší svatou a potom bude ve Zvonečku příležitost poznat nové kamarády a vychutnat pohádkové občerstvení. Posíleni vyrazíme ve 20:00 chválit Pána do kostela Nanebevzetí Panny Marie…