Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnovu pro naši farnost povede P. Jiří Heblt z Chrudimi v sobotu 6. dubna 2019. Téma zní: Sedm slov na kříži. První zamyšlení na faře v Havlíčkově Brodě začíná v 15:00, druhé v 16:00. Od 18:00 je mše svatá po které bude příležitost položit našemu hostovi zvídavé otázky v moderované diskuzi. Mezi přednáškami a přede mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření a ztišení v kostele i kapli.

Srdečně vás zveme ke společné modlitbě a přípravě na velikonoční svátky…