Modlitba za farní pouť do Turína

Všechny farníky a poutníky zveme k modlitbě za putování do Turína.

Pane, náš Bože,
svěřujeme Ti naši farní pouť do italského Turína po stopách svatého Jana Boska.
Prosíme za všechny, kteří se poutě zúčastní, i za ty, kteří zůstanou doma.
Na přímluvu Panny Marie Pomocnice křesťanů daruj celé naší farnosti své požehnání.
Pomoz nám, abychom Tě uměli milovat a důvěřovat Ti tak, jako svatý Don Bosko.
Ať máme vnímavé srdce pro potřeby ostatních a dokážeme si být vzájemně oporou a povzbuzením.
Dej, ať je tato pouť pro všechny obohacením v životě z víry.
Kéž dokážeme společně kráčet cestou do Tvého království.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Panno Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.
Svatý Jene Bosko, oroduj za nás.

Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko…