Volby do pastorační rady – kandidáti – aktualizace

V neděli 2. června 2019 proběhnou v Havlíčkově Brodě při třech mších svatých volby do pastorační rady. Volit mohou dospělí farníci naší farnosti. Každý volič smí vhodit pouze jeden hlasovací lístek. Hlasovací lístky, které nebudou správně označeny, nebo na nich bude zakroužkováno více kandidátů, budou považovány za neplatné.

Na hlasovacích lístcích bude možné zaškrtnout jednoho až čtyři kandidáty. První čtyři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se dostanou do pastorační rady. Další členové pastorační rady jsou jmenováni duchovním správcem farnosti. Duchovní ve farnosti jsou v pastorační radě z titulu své funkce.

Seznam všech volitelných kandidátů do pastorační rady naleznete zde:

Avuk Marek
Avuková Petra
Bureš Josef
Čapková Radka
Dvořák Stanislav
Koutná Helena
Krýsa Jan
Mašek Jan
František Rasocha
Růžek Karel
Růžičková Květa
Růžková Marta
Stará Jana
Topolovská Marie
Veletová Kristina
Zikmund Miroslav

Děkujeme všem, kdo se podílejí na životě naší farnosti svou službou. Velice si veškeré pomoci vážíme a jsme za ni rádi.

Vaši kněží