Úvod do liturgiky a slavení svátostí

Nabízíme stručný úvod do liturgiky a slavení svátostí. Budeme se scházet v úterý od 19h každých čtrnáct dní. První setkání proběhne v úterý 1. října 2019. Zabývat se budeme otázkami jako: Co je to liturgie? Co patří k její podstatě? Jak ji můžeme lépe prožívat? Co znamenají jednotlivá gesta a obřady při slavení liturgie? Jak se může stát pramenem našeho duchovního života?

Na setkání se těší P. Petr Soukal.